Anketa:

Fotogaléria:

Počítadlo

Napíšte nám:

Vitajte na stránke obce Trstené pri Hornáde

Aktuality z obecnej aplikácie:


Návrh VZN obce Trstené pri Hornáde č. 7/2019
zverejnené: 2019-11-21
Návrh VZN č. 7/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Trstené pri Hornáde v prílohe.
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania - IBV 20xRD -NN rozvody
zverejnené: 2019-11-21

Návrh VZN obce Trstené pri Hornáde č. 6/2019
zverejnené: 2019-11-21
Návrh VZN č. 6/2019 o ochrane verejnej zelene a pravidlách na udržiavanie čistoty v obci Trstené pri Hornáde v prílohe.
Návrh VZN obce Trstené pri Hornáde č. 5/2019
zverejnené: 2019-11-21
Návrh VZN č. 5/2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Trstené pri Hornáde v prílohe
Návrh VZN obce Trstené pri Hornáde č. 4/2019
zverejnené: 2019-11-21
Návrh VZN č. 4/2019 o pravidlách pre určovanie názvov ulíc a verejných priestranstiev na území obce Trstené pri Hornáde v prílohe.
Návrh VZN obce Trstené pri Hornáde č. 3/2019
zverejnené: 2019-11-21
Návrh VZN č. 3/2019 o organizácií referenda v obci Trstené pri Hornáde v prílohe.
Nájdené kľúče
zverejnené: 2019-11-20
Na území obce Trstené pri Hornáde, konkrétne na začiatku obce smerom od Ždane sa našiel zväzok kľúčov. Majitelia si ich môžu vyzdvihnúť na sekretariáte Obecného úradu. Foto kľúčov v prílohe.
Úplná uzávierka časti Školskej ulice
zverejnené: 2019-11-13
Oznamujeme obyvateľom obce, že tento piatok 15. 11. 2019 od 9:00 do 14:00 bude úplná uzávierka časti Školskej ulice. (Viac info v prílohe). Chceme upozorniť obyvateľov, že sa bude jednať len o dočasné riešenie, aby sa zabránilo väčším škodám. Kompletná rekonštrukcia poškodeného úseku sa bude realizovať v rámci projektu v roku 2020.
Cirkusová iluzionistická show pre deti
zverejnené: 2019-11-13
Vo štvrtok 14. a piatok 15. novembra 2019 pri futbalovom ihrisku o 17:30 sa uskutoční show pre deti. Viac informácií v prílohe.
Oblastná výstava zvierat v Geči
zverejnené: 2019-11-07
Dátumy a časy konania výstavy v prílohe.
Domáce zabíjačky ošípaných - Oznam Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-okolie
zverejnené: 2019-11-07
Viac informácií v prílohe.
Informácie pre voliča - Voľby do NR SR
zverejnené: 2019-11-06
Informácie v prílohe.
Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do NR SR
zverejnené: 2019-11-06
Viac informácií v prílohe.
Vyrezávanie tekvíc “Svetlonosov“
zverejnené: 2019-11-05
V nedeľu 10. novembra 2019 od 14:00 pozývame všetky deti a ich rodičov na futbalové ihrisko, kde budeme spoločne vyrezávať všetko možné z tekvíc. Viac informácií v prílohe.
Zmena otvorenia Poštového strediska
zverejnené: 2019-10-31
Viac informácií v prílohe.
Katarínsky ples 2019
zverejnené: 2019-10-29
Ples sa uskutoční dňa 23. novembra 2019 v Kultúrnom dome Trstené pri Hornáde. Viac informácií v prílohe.
Usmernenie k voľbe poštou pre Voľby do NR SR v roku 2020
zverejnené: 2019-10-23
Usmernenie ako a čo robiť, ak chcete voliť, máte trvalý pobyt na území SR, ale v čase Volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 budete mimo územia SR nájdete v prílohe.
Lekárska pohotovosť v Košiciach
zverejnené: 2019-10-22
Od 1. júla tohto roku funguje v Košiciach na Národnej triede 27 pri Bete nová Lekárska pohotovosť pre deti a dospelých. Viac informácií v prílohe.
Prednáška o permakultúrnom pestovaní ovocia a zeleniny
zverejnené: 2019-10-22
Prednáška bude 25.10.2019 /piatok/ v Kultúrnom dome v Trstenom pri Hornáde so začiatkom o 17:00.
Obmedzenie v dodávke pitnej vody
zverejnené: 2019-10-02
Dnes 02. 10. 2019 (streda) prebieha oprava poruchy na vodovodnom potrubí na ul. Hlbokej. Z tohto dôvodu bude dnes, prípadne aj v nasledujúcich dňoch obmedzená dodávka pitnej vody v určitej časti obce. Presný čas ukončenia opravy je ťažko určiť preto Vás chceme požiadať o zhovievavosť.
Zber veľkoobjemového odpadu
zverejnené: 2019-10-01
Zber sa uskutoční v sobotu 12. 10. 2019 v čase od 8:00 do 12:00. Viac informácií v prílohe.
Jeseň života, jeseň v prírode
zverejnené: 2019-09-30
Materská škola V Trstenom pri Hornáde pozýva na svoje podujatie babky a dedkov. Viac informácií v prílohe.
Odpis stavu vodomerov
zverejnené: 2019-09-24
V týchto dňoch bude zamestnanec Obecného úradu vykonávať odpis stavu vodomerov. Žiadame občanov, aby sprístupnili svoje vodomerné šachty a prípadne zavreli svojich psov. Ďakujeme za ústretovosť.
Zber elektroodpadu
zverejnené: 2019-09-23
Zber sa uskutoční 02. 10. 2019 /streda/ v čase od 8:30. Viac informácií v prílohe.
Odber krvi v Trstenom pri Hornáde
zverejnené: 2019-09-23
Odber sa uskutoční dňa 16. 10. 2019 /streda/ od 8:00 v kultúrnom dome. Viac informácií v prílohe.
Trstenská štafeta
zverejnené: 2019-09-19
Poď si zabehať, buď aktívny a urob niečo pre seba :) Viac informácií v prílohe.
Schválené finančné prostriedky z Úradu vlády
zverejnené: 2019-09-18
Na dnešnom Výjazdovom rokovaní Vlády Slovenskej republiky v Čani nám boli schválené financie v sume 10 000 € na Rekonštrukciu oplotenia cintorína. Tešíme sa aj zo schválených financií pre Rímsko-katolícku farnosť sv. Anny Trstené pri Hornáde, ktorá dostala 12 000 € na Generálnu rekonštrukciu organu sv. Anny v našom kostole.
Uznesenie so schválenými dotáciami nájdete v prílohe.
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - pracovník v oblasti riadenia projektov - Obecný úrad Trstené pri Hornáde
zverejnené: 2019-09-17
Viac informácií v prílohe.
Obmedzenia v dodávke pitnej vody
zverejnené: 2019-09-16
Dnes 16. 09. 2019 (pondelok) prebiehala oprava poruchy na vodovodnom potrubí pri dome na Školskej ulici č. 70 a z tohto dôvodu bola na určitý čas prerušená dodávka pitnej vody v časti obce. Zajtra 17. 09. 2019 (utorok) bude prebiehať ďalšia oprava poruchy na vodovodnom potrubí pri dome na Školskej ulici č. 4 a tiež bude na určitý čas prerušená dodávka pitnej vody v tejto časti obce. Presný čas je ťažko určiť preto Vás chceme požiadať o zhovievavosť.
Ďalšie plánované prerušenie distribúcie elektriny
zverejnené: 2019-09-16
Prerušenie distribúcie elektriny bude dňa 9. októbra 2019 (streda) v čase od 07:40 do 18:00. Zoznam odpojených odberných miest v prílohe.
Plánované prerušenie distribúcie elektriny
zverejnené: 2019-09-10
Prerušenie distribúcie elektriny bude dňa 7. októbra 2019 (pondelok) v čase od 07:30 do 17:30 a toto prerušenie platí pre celú obec Trstené pri Hornáde. Viac informácií v prílohe.
Dôležitý oznam pre cestujúcich spoločnosťou Eurobus
zverejnené: 2019-09-09
Viac informácií v prílohe.
Návrh VZN obce Trstené pri Hornáde č. 2/2019
zverejnené: 2019-09-06
V prílohe Návrh VZN č. 2/2019 o územných podmienkach pre chov a držanie včiel na území obce Trstené pri Hornáde
Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce Trstené pri Hornáde ako prípad hodný osobitného zreteľa
zverejnené: 2019-09-06
Viac informácií v prílohe.
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže - predaj obecného pozemku
zverejnené: 2019-09-06
Znenie obchodnej verejnej súťaže v prílohe.
Poštové stredisko Trstené pri Hornáde
zverejnené: 2019-09-02
Viac informácií v prílohe.
POZVÁNKA - Zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 05. 09. 2019
zverejnené: 2019-09-02
Info v prílohe.
Nefunkčný obecný rozhlas
zverejnené: 2019-08-28
Z dôvodu poruchy obecnej rozhlasovej ústredne je momentálne obecný rozhlas nefunkčný. Na jeho sfunkčnení pracujeme. Ďakujeme za pochopenie.
Vydanie zákazu vstupu verejnosti do časti poľovných revírov - z dôvodu afrického moru ošípaných
zverejnené: 2019-08-28
Viac informácií v prílohe.
UPOZORNENIE: Africký mor ošípaných
zverejnené: 2019-08-22
Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice - okolie vydala upozornenie pre všetkých občanov - chovateľov ošípaných. Viac informácií v prílohe.
Prechod Slanským pohorím
zverejnené: 2019-08-22
Prechod sa uskutoční 25. 9. 2019 /nedeľa/ od 10:30 v Skároši. Viac informácií v prílohe.
POZVÁNKA - Zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 30. 08. 2019
zverejnené: 2019-08-21
Info v prílohe
Oznam pre rodičov detí, ktoré budú navštevovať Materskú školu v školskom roku 2019/2020
zverejnené: 2019-08-20

Návrh VZN obce Trstené pri Hornáde č. 1/2019
zverejnené: 2019-08-14
Znenie návrhu VZN v prílohe.
Nájdené kľúče od automobilov
zverejnené: 2019-08-14
Na území obce Trstené pri Hornáde sa našli kľúče od automobilov. Majitelia si ich môžu vyzdvihnúť na sekretariáte Obecného úradu. Foto kľúčov v prílohe.
Vyhodnotenie prepravnej služby SČK za I. polrok 2019
zverejnené: 2019-08-08

Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce Trstené pri Hornáde ako prípad hodný osobitného zreteľa
zverejnené: 2019-07-25
Viac informácií v prílohe.
Odpustové slávnosti sv. Anny - program (nedeľa 28. 7. 2019)
zverejnené: 2019-07-25
Program slávností v prílohe
Program v kostole (sobota 27. 7. 2019) v rámci podujatia: Odpustové slávnosti sv. Anny
zverejnené: 2019-07-25
Program na sobotu 27. júla 2019 v Rímskokatolíckom kostole sv. Anny v prílohe.
TpH CUP 2019
zverejnené: 2019-07-12
Všetky potrebné informácie o turnaji a prihlásení na turnaj nájdete v priloženom súbore.
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - učiteľ pre predprimárne vzdelávanie - Materská škola Trstené pri Hornáde
zverejnené: 2019-07-03
Viac informácií v prílohe.
Zmena úradných hodín Obecného úradu vo štvrtok 04. 07. 2019
zverejnené: 2019-07-03
Viac informácií v prílohe
Výzva na predkladanie ponúk
zverejnené: 2019-07-02
Viac informácií v prílohe.
Verejná vyhláška - Zmena lehoty na dokončenie stavby - Príjazdová komunikácia - Ing. Kleščinský
zverejnené: 2019-07-01

Stavebný úrad Čaňa - Informácia o voľnom pracovnom mieste
zverejnené: 2019-06-27
Viac informácií v prílohe alebo na web stránke obce Čaňa www.obeccana.eu v sekcii Aktuality
Dni Regionálneho združenia obcí Hornád 2019
zverejnené: 2019-06-24
Program v prílohe.
Kechnecké dni 2019 a Art Film Fest 2019
zverejnené: 2019-06-19
Viac informácií v prílohe.
Spolupráca v boji proti kriminalite
zverejnené: 2019-06-18
Viac informácií od Obvodného oddelenia Policajného zboru v Čani v prílohe.
MISS Ježibaba - tanečná show žiakov MŠ Trstené pri Hornáde
zverejnené: 2019-06-17
Viac informácií v prílohe.
Čiastočná uzávera Školskej ulice dňa 16. 06. 2019 /nedeľa/
zverejnené: 2019-06-14
Viac informácií v prílohe.
Primičná svätá omša
zverejnené: 2019-06-12
Náš rodák p. Rastislav Gönci bude dňa 16. júna 2019 /nedeľa/ o 10:30 slúžiť primičnú svätú omšu vo Farskom kostole sv. Anny v Trstenom pri Hornáde. Viac informácií v prílohe.
Zmena úradných hodín Obecného úradu
zverejnené: 2019-06-11
Viac informácií v prílohe.
Výsledky - Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019
zverejnené: 2019-06-03

POZVÁNKA - Zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 06. 06. 2019 o 18:00
zverejnené: 2019-06-03

Fanfara fest - krajský festival dychových hudieb
zverejnené: 2019-06-03
Už túto nedeľu 9. júna 2019 od 16:00 na futbalovom ihrisku v Trstenom pri Hornáde. Plagát podujatia v prílohe.
Deň detí 2019
zverejnené: 2019-05-30
Milé deti pozývame Vás už túto nedeľu 2. júna 2019 od 14:00 na futbalové ihrisko, kde spolu oslávime Váš deň. Čaká na Vás kopec zábavy, rôzne atrakcie a súťaže. Nezabudnite si so sebou doniesť od rodičov podpísaný informovaný súhlas, ktorý Vám dajú pani učiteľky v škole a tiež bicykle lebo budú aj cyklistické súťaže. Tiež chceme upozorniť rodičov, že jazdiť na koníkoch budú môcť len deti, ktoré tam budú s rodičom alebo zákonným zástupcom. V prípade zlého počasia bude akcia presunutá na iný termín, ale my vieme, že počasie bude určite na jednotku. Viac informácií v prílohe :)
Odber krvi v Trstenom pri Hornáde
zverejnené: 2019-05-27
Odber sa uskutoční dňa 05. 06. 2019 /streda/ od 8:00 v kultúrnom dome. Viac informácií v prílohe.
Vyhlásenie výberového konania - riaditeľ Základnej školy Trstené pri Hornáde
zverejnené: 2019-05-27
Informácie v prílohe.
Deň obce Seňa
zverejnené: 2019-05-23

Zber elektroodpadu
zverejnené: 2019-05-23
Zber sa uskutoční 28. 05. 2019 /utorok/ v čase od 9:30
Záverečný účet obce Trstené pri Hornáde za rok 2018
zverejnené: 2019-05-22

Zatvorený Obecný úrad
zverejnené: 2019-05-13
V dňoch 15., 16. a 17. mája (streda, štvrtok, piatok) 2019 bude Obecný úrad z dôvodu školenia zamestnancov zatvorený!
Odpočet elektriny
zverejnené: 2019-05-13
V dňoch 15. a 16. mája (streda, štvrtok) bude poverený zamestnanec Východoslovenskej distribučnej spoločnosti vykonávať odpočet elektriny v domácnostiach v našej obci.
Talentové skúšky do ZUŠ Valaliky
zverejnené: 2019-05-09
Viac informácií v prílohe.
Projekt eKasa
zverejnené: 2019-05-07

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie - Vonkajšie osvetlenie - Ing. Kleščinský IBV 11x
zverejnené: 2019-05-06

Ľadová kvapka krvi
zverejnené: 2019-05-06
V sobotu 11. 5. 2019 od 10:00 do 13:00 v Čani. Viac informácií v prílohe.
Nefunkčný obecný rozhlas
zverejnené: 2019-05-03
Z dôvodu opravy obecnej rozhlasovej ústredne je momentálne obecný rozhlas nefunkčný. Ďakujeme za pochopenie.
Odpis stavu vodomerov
zverejnené: 2019-04-29
V týchto dňoch bude zamestnanec Obecného úradu vykonávať odpis stavu vodomerov. Žiadame občanov, aby sprístupnili svoje vodomerné šachty a prípadne zavreli svojich psov.
Vyhlásenie výberového konania - riaditeľ Materskej školy Trstené pri Hornáde
zverejnené: 2019-04-29
Informácie v prílohe
Vyhlásenie výberového konania - riaditeľ Základnej školy Trstené pri Hornáde
zverejnené: 2019-04-29
Informácie v prílohe
Hokejové štvrťfinále Trstené pri Hornáde - Haniska
zverejnené: 2019-04-15
Hokejový klub Trstené p/H Vás pozýva na štvrťfinálový playoff zápas medzi VETERÁNOM Trstené pri Hornáde a tímom Haniska Flyers. Zápas sa uskutoční na štadióne v Čani túto stredu 17. 4. 2019 so začiatkom o 19:15. Príďte povzbudiť našich hráčov!
Informácie - Materská škola
zverejnené: 2019-04-12
Informácie pre rodičov detí pred nástupom do Materskej školy v Trstenom pri Hornáde
Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie
zverejnené: 2019-04-12
Tlačivo v prílohe.
Podmienky prijatia dieťaťa do Materskej školy
zverejnené: 2019-04-12
Informácie v prílohe.
Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 - Informácia
zverejnené: 2019-04-10
Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu je: trstene@mail.t-com.sk
Zber veľkoobjemového odpadu
zverejnené: 2019-04-08
Zber sa uskutoční túto sobotu 13. 4. 2019 v čase od 8:00 do 12:00. Nastáva zmena v umiestnení kontajnerov. Viac informácií v prílohe.
Informácia o zaznamenávaní podujatí obce Trstené pri Hornáde audiovizuálnou technikou
zverejnené: 2019-04-05
Viac informácií v prílohe
Územný plán obce Seňa - Zmeny a doplnky č. 04
zverejnené: 2019-04-05
Viac informácií v prílohe.
Verejnoprospešné podujatie “Skrášlime si našu obec“
zverejnené: 2019-04-02
Už túto sobotu 6. apríla 2019 so začiatkom o 9:00, zraz je na starej fare. Viac informácií v prílohe.
Výsledky - Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2. kolo zo dňa 30. 03. 2019
zverejnené: 2019-04-01
Viac informácií v prílohe.
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania - Vonkajšie osvetlenie - Ing. Kleščinský IBV 11x
zverejnené: 2019-03-27

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie VN a NN - Ing. Kleščinský IBV - 11x
zverejnené: 2019-03-25

Oznámenie - Voľby do Európskeho parlamentu 2019
zverejnené: 2019-03-25

Prerušenie prevádzky Materskej školy
zverejnené: 2019-03-19
Riaditeľka Materskej školy Trstené pri Hornáde, Mgr. Henrieta Zajacová, týmto oznamuje prerušenie prevádzky materskej školy v čase veľkonočných prázdnin a to od 18.4. do 24.4.2019.
Zatvorený Obecný úrad
zverejnené: 2019-03-19

Výzva na predkladanie ponúk
zverejnené: 2019-03-18
Viac informácií v prílohe.
Výsledky - Voľby prezidenta Slovenskej republiky zo dňa 16. 03. 2019
zverejnené: 2019-03-18
Viac informácií v prílohe.
VEREJNÁ DISKUSIA K NÁVRHU VZN O CHOVE A DRŽANÍ VČIEL
zverejnené: 2019-03-13
Verejná diskusia bude dňa 25. 03. 2019 /pondelok/ o 18:00 v Kultúrnom dome. V prílohe je návrh VZN o územných podmienkach pre chov a držanie včiel na území obce Trstené pri Hornáde.
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania
zverejnené: 2019-03-13

Kastračný projekt ÚVP
zverejnené: 2019-03-13
Viac informácií v priloženom letáku.
Zápis detí do 1. ročníka Základnej školy
zverejnené: 2019-03-11
Viac informácií v prílohe.
Menovací dekrét zapisovateľky okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019
zverejnené: 2019-03-05

POZVÁNKA - Zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 07. 03. 2019 o 18:00
zverejnené: 2019-03-04
Viac informácií v prílohe.
Verejná vyhláška - Povolenie na umiestnenie stavby rodinného domu - Ing. Vattai a Mgr. Vattaiová
zverejnené: 2019-03-01

Kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky
zverejnené: 2019-03-01
Zoznam kandidátov v prílohe.
Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 - Obec Trstené pri Hornáde
zverejnené: 2019-02-27
Viac info v prílohe.
Odstraňovanie kalamitnej drevnej hmoty
zverejnené: 2019-02-26
Obec Trstené pri Hornáde Vás informuje, že firma ENERGIRHERM Slovakia s.r.o. Nižná Kamenica na základe platnej zmluvy so Slovenským vodohospodárskym podnikom začne tento týždeň v katastri našej obce s odstraňovaním drevnej hmoty, ktorá vznikla polámaním starých vŕb pri Hornáde po kalamite v jeseni roku 2018. Podľa dostupných informácií by práce mali trvať do konca marca 2019.
Turnaj v stolnom tenise Mikroregiónu Hornád
zverejnené: 2019-02-26
V nedeľu 10. marca 2019 sa uskutoční amatérsky turnaj v stolnom tenise vo Valalikoch. Ak máte záujem byť členom družstva obce Trstené pri Hornáde tak mi napíšte na uvedený email. Za každú obec môže štartovať max. 8 hráčov/čiek. Termín prihlasovania: do stredy 27. februára 2019.Viac info v prílohe.
Voľby do Európskeho parlamentu - Určenie osoby na organizačno-technickú prípravu volieb
zverejnené: 2019-02-21

Zvoz nefunkčných elektrospotrebičov
zverejnené: 2019-02-12
Zvoz sa uskutoční 19. 2. 2019 od 8:30. Viac informácií v letáku v prílohe.
Voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019
zverejnené: 2019-02-12
Informácie o vydaní hlasovacieho preukazu v prílohe
Verejná vyhláška - Zmena lehoty na dokončenie stavby - Kaduk a Kaduková
zverejnené: 2019-02-08

Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov Pozemkového spoločenstva Urbariátu a Komposesorátu obce Trstené pri Hornáde
zverejnené: 2019-02-06
Dňa 10. marca 2019 /nedeľa/ o 15:00, prezentácia podielnikov od 14:00 do 15:00. Pozvánka v prílohe.
Slovenská pošta hľadá Poštového doručovateľa na zastupovanie
zverejnené: 2019-02-06
Pošta Ždaňa hľadá pre Poštové stredisko Trstené pri Hornáde na zastupovanie Poštového doručovateľa. Z vedenia Slovenskej pošty sa ozývajú hlasy ohľadom možného zavretia Poštového strediska v Trstenom pri Hornáde, a jedným z dôvodov je aj chýbajúci doručovateľ pre našu obec. Viac informácií o ponúkanom pracovnom mieste v prílohe.
Verejná vyhláška: Oznámenie o začatí stavebného konania - Ing. Kleščinský IBV - 11x
zverejnené: 2019-02-05

Voľby do Európskeho parlamentu - Informácie pre voliča
zverejnené: 2019-02-05

Rozhodnutie o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu
zverejnené: 2019-02-05

Zatvorené Poštové stredisko Trstené pri Hornáde
zverejnené: 2019-02-05
Od 1. februára 2019 až do odvolania bude poštové stredisko Trstené pri Hornáde zatvorené! Viac informácií v prílohe.
Vystúpenie FS Železiar vo Valalikoch
zverejnené: 2019-01-29
Pri príležitosti 55. výročia vzniku súboru pripravil folklórny súbor Železiar všetkým verným aj novým priaznivcom vystúpenie s voľným vstupom. Príďte osláviť výročie súboru v nedeľu 3. februára o 17.00 hod. do kultúrneho domu vo Valalikoch. Viac info v prílohe.
Oznámenie o vymenovaní zapisovateľky okrskovej volebnej komisie obce Trstené pri Hornáde pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019
zverejnené: 2019-01-29

Voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019
zverejnené: 2019-01-29
Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:
trstene@mail.t-com.sk
Poruchová linka elektrárne
zverejnené: 2019-01-28
Na základe opakovaných porúch na dodávke elektriny do domácnosti v našej obci Vám dávame do pozornosti informácie o nahlasovaní týchto porúch. Informácie prosím nehlásiť na Obecný úrad Trstené pri Hornáde, ale na Východoslovenskú distribučnú spoločnosť. Viac informácií v prílohe.
Oznámenie o prerušení prevádzky Materskej školy
zverejnené: 2019-01-25
Riaditeľka Materskej školy Trstené pri Hornáde oznamuje, že v čase jarných prázdnin, t.j. od 18. 2. 2019 do 22. 2. 2019 bude prevádzka materskej školy prerušená.
Povinnosť daňovníkov
zverejnené: 2019-01-23

Verejná vyhláška: Oznámenie o začatí územného konania Ing. Vattai a Mgr. Vattaiová
zverejnené: 2019-01-22

Zvýšený odber vody
zverejnené: 2019-01-21
Vážení obyvatelia,
bol zaznamenaný zvýšený odber vody z obecného vodovodu, preto Vás odberateľov vody žiadame, aby ste si prekontrolovali svoje vodomerné šachty, či nemáte poškodený vodomer alebo jeho príslušenstvo. Prípadnú poruchu Vás prosíme nahlásiť na Obecný úrad Trstené pri Hornáde osobne alebo na tel. č.: 055/6980 167.
Publicita projektu: Znižovanie energetickej náročnosti budovy Obecného úrad - Trstené pri Hornáde
zverejnené: 2019-01-21

Publicita projektu: Znižovanie energetickej náročnosti budovy MŠ - Trstené pri Hornáde
zverejnené: 2019-01-21

POZOR NA PODVODNÍKOV !
zverejnené: 2019-01-16
Polícia opakovane zaznamenáva trestnú činnosť páchanú na senioroch a preto vyzýva na ostražitosť. Viac info v prílohe!
Zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31.12.2018, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 €
zverejnené: 2019-01-15

NESTRÁNKOVÝ DEŇ
zverejnené: 2019-01-15
Na Obecnom úrade Trstené pri Hornáde je nestránkovým dňom Utorok. Viac informácií ohľadom obmedzení počas nestránovkého dňa v prílohe.
Voľby prezidenta Slovenskej republiky - Informácie pre voliča
zverejnené: 2019-01-15

Rozhodnutie o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky
zverejnené: 2019-01-15

Prechod Slanskými vrchmi
zverejnené: 2019-01-15
Dňa 19. 1. 2019, registrácia účastníkov od 7:00 do 7:30 v priestoroch Obecného úradu Nižná Myšľa. Viac info na www.niznamysla.sk
17. Školský bál
zverejnené: 2019-01-02
Pozývame Vás na 17.Školský bál, ktorý sa uskutoční 9. februára 2019 so začiatkom o 18:00 v Kultúrnom dome Trstené pri Hornáde. Viac informácií v prílohe.
Hokejový Turnaj obcí Mikroregiónu Hornád
zverejnené: 2018-12-27

UPOZORNENIE: Voľný pohyb psov
zverejnené: 2018-12-19

Zatvorený Obecný úrad
zverejnené: 2018-12-19
Obecný úrad bude dňa 28. 12. 2018 a 31. 12. 2018 z dôvodu čerpania dovolenky zatvorený !
Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v roku 2019
zverejnené: 2018-12-18

POZVÁNKA - Zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 13.12. 2018 o 18:00
zverejnené: 2018-12-10

POZVÁNKA - ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 07.12.2018 o 18.00 hod
zverejnené: 2018-12-07
Starosta obce v súlade s § 13 odst. 4 písm. a zák. č. 369/1990 o obecnom zriadení zvoláva zasadnutie dňa 07. december /piatok/ 2018 so začiatkom o 18.00 hod. v spoločenskej miestnosti OcÚ
Oznámenie - prerušenie prevádzky v Materskej škole od 21.12.2018 do 07.01.2019
zverejnené: 2018-12-07
Počas Vianočných prázdnin bude prerušená prevádzka Materskej školy
od 21.12.2018 do 07.01.2019
Verejná vyhláška STAVEBNÉ POVOLENIE
zverejnené: 2018-11-15

Výsledky komunálnych volieb Obce Trstené pri Hornáde 2018
zverejnené: 2018-11-13

Slovenská inovačná a energetická agentúra - ROZHODNUTIE o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok v sume 177 303,21 € na rekonštrukciu budovy Obecného úradu TpH
zverejnené: 2018-10-29

Slovenská inovačná a energetická agentúra - ROZHODNUTIE o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok v sume 604 567,95 € na rekonštrukciu Materskej školy
zverejnené: 2018-10-27

Vzdelávací seriál „Nehádžme všetko do jedného vreca“.
zverejnené: 2018-10-25

VYUŽITIE BIOLOGICKÉHO ODPADU NA ZÁHRADE
zverejnené: 2018-10-08

PREDCHÁDZANIE VZNIKU ODPADOV
zverejnené: 2018-10-08

10 TIPOV, AKO NEPLYTVAŤ POTRAVINAMI
zverejnené: 2018-10-08

Komunitné - kompostovanie
zverejnené: 2018-10-08

KOMPOSTOVANIE
zverejnené: 2018-10-08

Územný plán obce Seňa - zmeny a doplnky č. 04 - zaslanie oznámenia o strategickom dokumente
zverejnené: 2018-10-08

KOMUNÁLNE VOĽBY 2018
zverejnené: 2018-09-18
Všetky dostupné informácie ohľadne komunálnych volieb v Obci Trstené pri Hornáde získate dvojklikom na obecný znak v úvode webovej stránky Obce Trstené pri Hornáde.
AKTUALITY - Informácie - KOMUNÁLNE VOĽBY 2018
Oznam - KSK Lekárska služba prvej pomoci
zverejnené: 2018-07-02

Folklórny súbor ABOVČAN - POZVÁNKA
zverejnené: 2018-06-04

Dotazník „Modelovanie ekonomickej efektívnosti materiálovo energetického zhodnocovania komunálnych odpadov“
zverejnené: 2018-05-29

Vyprazdňovanie žúmp
zverejnené: 2018-05-23

ZOZNAM Daňových dlžníkov podľa stavu k 31.12.2017 u ktorých úhrna výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzických osôb 160 €
zverejnené: 2018-05-21

Oznam - revízie odberných plynových zariadení
zverejnené: 2018-05-21
Nesprávne informovanie verejnosti zo strany súkromných spoločností,
ktoré ponúkajú majiteľom rodinných domov spoplatnené revízie odberných plynových zariadení.
S odvolaním sa na vyhlášku č. 508/2009 Z.z. kde táto povinnosť je iba pre správcov bytových domov /čiže bytovky nie súkromné rodinné domy/
zabezpečovať pravidelné odborné prehliadky a odborné skúšky plynových technických zariadení počas prevádzky.
Majiteľov rodinných domov sa táto povinnosť netýka!
Kancelária prvého kontaktu - oblasť sociálnych vecí
zverejnené: 2018-03-20
Poradenstvo v oblasti sociálnych vecí.
Úrad Košického samosprávneho kraja
Odbor sociálnych vecí a zdravotníctva
Námestie Maratónu Mieru 1
042 66 Košice
Tel: 055/7268289
Email: kpk.socialne@vucke.sk

Stručné informácie o KOMPOSTOVANÍ
zverejnené: 2017-05-11

Optimalizácia odpadového hospodárstva s dôrazom na biologicky rozložiteľné odpady.
zverejnené: 2017-05-11

www.menejodpadu.sk | www.komposter.sk
Mapový portál obce Trstené pri Hornáde
zverejnené: 2016-12-08
Obec Trstené pri Hornáde spustila novinku - Mapový portál Obce Trstené pri Hornáde na
https://mobec.sk/trsteneprihornade
Mapový portál je miesto, kde si nájdete jednoducho a rýchlo informácie o vlastníckych vzťahoch, listoch vlastníctva a službách v obci.
Bližšie informácie sú aj na webovej stránke obce www.trsteneprihornade.ocu.sk /Aktuality/
Obec spúšťa mobilnú aplikáciu Trstené pri Hornáde do Vašich mobilných telefónov.
zverejnené: 2016-09-21
Obec Trstené pri Hornáde spúšťa mobilnú aplikáciu Trstené pri Hornáde do Vašich mobilných telefónov.
Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce Trstené pri Hornáde ako prípad hodný osobitného zreteľaZverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce Trstené pri Hornáde ako prípad hodný osobitného zreteľa
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže - predaj obecného pozemkuVyhlásenie obchodnej verejnej súťaže - predaj obecného pozemku
Oznámenie  o začatí konaniaOznámenie o začatí konania
Návrh plánu kontrolnej činnosti 11-2018 až  04-2019Návrh plánu kontrolnej činnosti 11-2018 až 04-2019
Oznam -  VEREJNÁ VYHLÁŠKAOznam - VEREJNÁ VYHLÁŠKA
O Z N A M - Určené všetkým chovateľom ošípaných okresu Košice-okolieO Z N A M - Určené všetkým chovateľom ošípaných okresu Košice-okolie
Určené všetkým chovateľom ošípaných okresu Košice-okolie
Oznam - Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľomOznam - Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
Oznámenie o povolení vjazdu ul. JRDOznámenie o povolení vjazdu ul. JRD
Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016 - 2020Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016 - 2020
Oznam -  VEREJNÁ VYHLÁŠKAOznam - VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámenie o začatí územného konania. Oznámenie o začatí územného konania / IBV -11 Rodinných domov/
Oznam o zmene strategického dokumentu Oznam o zmene strategického dokumentu
Stavebné konanie Ing. Ján SedlákStavebné konanie Ing. Ján Sedlák
Verejná vyhláška stavebné konanie Ing. Ján Sedlák
Údaje o separovanom zbere v obci na rok 2018Údaje o separovanom zbere v obci na rok 2018
Certifikát Obci Trstené pri Hornáde o zabezpečení zavedenia a vykonávania  triedeného  zberu  komunálneho odpaduCertifikát Obci Trstené pri Hornáde o zabezpečení zavedenia a vykonávania triedeného zberu komunálneho odpadu
Ocenenie KSK do Trsteného pri HornádeOcenenie KSK do Trsteného pri Hornáde
Najvyššieho ocenenia regionálnej samosprávy sa dostalo Irene Urbanovej, vedúcej Divadelného súboru Radosť z Trsteného pri Hornáde. Plaketu predsedu KSK si prevzala od Zdenka Trebuľu na slávnostnom zhromaždení predstaviteľov a zástupcov KSK v Štátnom divadle v Košiciach. Vzácne uznanie získala za dlhoročné vedenie ochotníckeho divadla, šírenie divadelnej tradície v Košickom kraji a za reprezentáciu na celoslovenských súťažiach. Srdečne blahoželáme!
Informácia o výstavbe bytového domu v Trstenom pri HornádeInformácia o výstavbe bytového domu v Trstenom pri Hornáde
Obec Trstené pri Hornáde v roku 2018 plánuje ukončenie výstavby nájomného bytového domu v lokalite pri otočke autobusov na ulici Osloboditeľov (za 10 bj - bývalá kasáreň).
Rozhodnutie Michal KadukRozhodnutie Michal Kaduk
Rozhodnutie Michal Kaduk
Verejná vyhláška začatie konania o umiestnení stavby M. Kaduk a SedlákovciVerejná vyhláška začatie konania o umiestnení stavby M. Kaduk a Sedlákovci
Oznam - Rozhodnutie Ján a Petra Sedlákovci - verejná vyhláškaOznam - Rozhodnutie Ján a Petra Sedlákovci - verejná vyhláška
Oznam - dodatočné stavebné povolenie Michal Kaduk a SedlákovciOznam - dodatočné stavebné povolenie Michal Kaduk a Sedlákovci
OZNAM o verejnom Prerokovaní zmeny a doplnky č. 1 Územný plán obce OZNAM o verejnom Prerokovaní zmeny a doplnky č. 1 Územný plán obce
OZNAM o verejnom Prerokovaní zmeny a doplnky č. 1 Územný plán obce
Oznam -ROZHODNUTIE -OÚ KE okolie vplyv na životné prostredieOznam -ROZHODNUTIE -OÚ KE okolie vplyv na životné prostredie
ROZHODNUTIE -OÚ KE okolie vplyv na životné prostredie
Oznam - ROZHODNUTIEOznam - ROZHODNUTIE
Stavebné povolenie - Studňa z kruhových skruží TBH 2-80
Oznam - Územný plán obce TpH, Zmeny a doplnky č. 1Oznam - Územný plán obce TpH, Zmeny a doplnky č. 1
Oznam - Územný plán obce TpH, Zmeny a doplnky č. 1
Oznámenie zámeru zaradenie navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0944 Hornádske meandre do národného zoznamu území európskeho významuOznámenie zámeru zaradenie navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0944 Hornádske meandre do národného zoznamu území európskeho významu
Dovoľujem si Vás informovať o zámere zaradiť lokalitu nachádzajúcou sa v katastrálnom území Trstené pri Hornáde do národného zoznamu území európskeho významu (ÚEV). Ide o navrhované ÚEV SKUEV0944 Hornádske meandre.
Verejná vyhláška - rozhodnutie o umiestnení líniovej satvby - optické kábleVerejná vyhláška - rozhodnutie o umiestnení líniovej satvby - optické káble
Verejná vyhláška - rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby - optické káble
Výzva na predloženie cenovej ponuky Výzva na predloženie cenovej ponuky
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v Trstenom pri Hornáde
Verejná vyhláška Slovak Telekom - SITELVerejná vyhláška Slovak Telekom - SITEL
Oznámenie o začatí územného konania
Mapový portál obce Trstené pri HornádeMapový portál obce Trstené pri Hornáde
Mapový portál https://mobec.sk/trsteneprihornade
Oznam o začatí obstarávania Územného plánu obce Trstené pri HornádeOznam o začatí obstarávania Územného plánu obce Trstené pri Hornáde
Oznam o začatí obstarávania Územného plánu obce Trstené pri Hornáde zmeny a doplnky č. 1
Obec spúšťa mobilnú aplikáciu Trstené pri Hornáde do Vašich mobilných telefónov.Obec spúšťa mobilnú aplikáciu Trstené pri Hornáde do Vašich mobilných telefónov.
Obec Trstené pri Hornáde spúšťa mobilnú aplikáciu Trstené pri Hornáde do Vašich mobilných telefónov.
Verejná vyhláška  - RozhodnutieVerejná vyhláška - Rozhodnutie
Obec Trstené pri Hornáde - povoľuje príjazdovú komunikáciu k parcelám ... navrhovateľ Ing. Marek Kleštinský lokalita Ratislav Šelepský a spol.
Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu
Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu "Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2016-2022
Oznam - Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konaniaOznam - Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania. Príjazdová komunikácia k parcelám lokalita pána Rastislava Šelepského Začatie územného konania so stretnutím na OcÚ Trstené pri Hornáde dňa 30.08. 2016 o 8.15 hod.
OZNAM - zámer Obce obstarania zmien a doplnkov územného plánu obceOZNAM - zámer Obce obstarania zmien a doplnkov územného plánu obce
Obec Trstené pri Hornáde zverejňuje zámer obstarania zmien a doplnkov územného plánu obce. Žiadame obyvateľov obce a podnikateľský sektor, aby svoje návrhy zmien a doplnkov územného plánu predložili v písomnej forme Obecnému úradu do 31. 07. 2016.
UPOZORNENIE - Legislatívna zmena pri neoprávnenom zásahu do meradla spotreby plynuUPOZORNENIE - Legislatívna zmena pri neoprávnenom zásahu do meradla spotreby plynu
Upozornenie SPP od 1. júla 2016 nadobúda účinnosť novela Trestného zákona, ktorá zavádza podľa § 219a trestnú zodpovednosť za neoprávnený zásah do meradla spotreby zemného plynu a falšovania polmb. V závislosti od závažnosti spáchaného trestného činu a veľkosti škody bude po novom páchateľom hroziť trest odňatia slobody od jedného do 12 rokov.
Oznam - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2016 - 2022Oznam - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2016 - 2022
Oznam - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2016 - 2022
Oznam - Regionálna integrovaná územná stratégia Košického kraja na roky 2014-2020Oznam - Regionálna integrovaná územná stratégia Košického kraja na roky 2014-2020
Regionálna integrovaná územná stratégia Košického kraja na roky 2014-2020
Program odpadového hospodárstva Košického kraja pre roky 2016 - 2020Program odpadového hospodárstva Košického kraja pre roky 2016 - 2020
Program odpadového hospodárstva KSK pre roky 2016 - 2020
ŠTATISTIK 2011 - Sčítanie obyvateľstva ObceŠTATISTIK 2011 - Sčítanie obyvateľstva Obce