Anketa:

Fotogaléria:

Počítadlo

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Aktuality

Oznam -  VEREJNÁ VYHLÁŠKAOznam - VEREJNÁ VYHLÁŠKA
O Z N A M - Určené všetkým chovateľom ošípaných okresu Košice-okolieO Z N A M - Určené všetkým chovateľom ošípaných okresu Košice-okolie
Určené všetkým chovateľom ošípaných okresu Košice-okolie
Oznam - Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľomOznam - Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
Oznámenie o povolení vjazdu ul. JRDOznámenie o povolení vjazdu ul. JRD
Návrh VZN č. 2/2018 o zneškodňovaní obsahu žúmpNávrh VZN č. 2/2018 o zneškodňovaní obsahu žúmp
Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016 - 2020Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016 - 2020
Oznam -  VEREJNÁ VYHLÁŠKAOznam - VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámenie o začatí územného konania. Oznámenie o začatí územného konania / IBV -11 Rodinných domov/
Schválené VZN č. 1 - 2018  Zmena a doplnky  Územného plánu Obce Trstené pri HornádeSchválené VZN č. 1 - 2018 Zmena a doplnky Územného plánu Obce Trstené pri Hornáde
Oznam o zmene strategického dokumentu Oznam o zmene strategického dokumentu
Stavebné konanie Ing. Ján SedlákStavebné konanie Ing. Ján Sedlák
Verejná vyhláška stavebné konanie Ing. Ján Sedlák
Údaje o separovanom zbere v obci na rok 2018Údaje o separovanom zbere v obci na rok 2018
Certifikát Obci Trstené pri Hornáde o zabezpečení zavedenia a vykonávania  triedeného  zberu  komunálneho odpaduCertifikát Obci Trstené pri Hornáde o zabezpečení zavedenia a vykonávania triedeného zberu komunálneho odpadu
Schválený harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2018Schválený harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2018
Schválený harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2018
Cestovný poriadok Eurobus: Košice - Trstené pri Hornáde a späť od 10.12.2017Cestovný poriadok Eurobus: Košice - Trstené pri Hornáde a späť od 10.12.2017
Prehľad autobusových spojov cestovného poriadku platný od 10. 12. 2017 v prílohe
Výsledky volieb VÚC 2017 za Obec Trtstené pri HornádeVýsledky volieb VÚC 2017 za Obec Trtstené pri Hornáde
Výsledky volieb VÚC 2017
Ocenenie KSK do Trsteného pri HornádeOcenenie KSK do Trsteného pri Hornáde
Najvyššieho ocenenia regionálnej samosprávy sa dostalo Irene Urbanovej, vedúcej Divadelného súboru Radosť z Trsteného pri Hornáde. Plaketu predsedu KSK si prevzala od Zdenka Trebuľu na slávnostnom zhromaždení predstaviteľov a zástupcov KSK v Štátnom divadle v Košiciach. Vzácne uznanie získala za dlhoročné vedenie ochotníckeho divadla, šírenie divadelnej tradície v Košickom kraji a za reprezentáciu na celoslovenských súťažiach. Srdečne blahoželáme!
Informácia o výstavbe bytového domu v Trstenom pri HornádeInformácia o výstavbe bytového domu v Trstenom pri Hornáde
Obec Trstené pri Hornáde v roku 2018 plánuje ukončenie výstavby nájomného bytového domu v lokalite pri otočke autobusov na ulici Osloboditeľov (za 10 bj - bývalá kasáreň).
Rozhodnutie Michal KadukRozhodnutie Michal Kaduk
Rozhodnutie Michal Kaduk
Verejná vyhláška začatie konania o umiestnení stavby M. Kaduk a SedlákovciVerejná vyhláška začatie konania o umiestnení stavby M. Kaduk a Sedlákovci
Oznam - Rozhodnutie Ján a Petra Sedlákovci - verejná vyhláškaOznam - Rozhodnutie Ján a Petra Sedlákovci - verejná vyhláška
Oznam - dodatočné stavebné povolenie Michal Kaduk a SedlákovciOznam - dodatočné stavebné povolenie Michal Kaduk a Sedlákovci
OZNAM o verejnom Prerokovaní zmeny a doplnky č. 1 Územný plán obce OZNAM o verejnom Prerokovaní zmeny a doplnky č. 1 Územný plán obce
OZNAM o verejnom Prerokovaní zmeny a doplnky č. 1 Územný plán obce
Oznam -ROZHODNUTIE -OÚ KE okolie vplyv na životné prostredieOznam -ROZHODNUTIE -OÚ KE okolie vplyv na životné prostredie
ROZHODNUTIE -OÚ KE okolie vplyv na životné prostredie
Oznam - ROZHODNUTIEOznam - ROZHODNUTIE
Stavebné povolenie - Studňa z kruhových skruží TBH 2-80
Oznam - Územný plán obce TpH, Zmeny a doplnky č. 1Oznam - Územný plán obce TpH, Zmeny a doplnky č. 1
Oznam - Územný plán obce TpH, Zmeny a doplnky č. 1
Oznámenie zámeru zaradenie navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0944 Hornádske meandre do národného zoznamu území európskeho významuOznámenie zámeru zaradenie navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0944 Hornádske meandre do národného zoznamu území európskeho významu
Dovoľujem si Vás informovať o zámere zaradiť lokalitu nachádzajúcou sa v katastrálnom území Trstené pri Hornáde do národného zoznamu území európskeho významu (ÚEV). Ide o navrhované ÚEV SKUEV0944 Hornádske meandre.
Verejná vyhláška - rozhodnutie o umiestnení líniovej satvby - optické kábleVerejná vyhláška - rozhodnutie o umiestnení líniovej satvby - optické káble
Verejná vyhláška - rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby - optické káble
Výzva na predloženie cenovej ponuky Výzva na predloženie cenovej ponuky
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v Trstenom pri Hornáde
Verejná vyhláška Slovak Telekom - SITELVerejná vyhláška Slovak Telekom - SITEL
Oznámenie o začatí územného konania
Mapový portál obce Trstené pri HornádeMapový portál obce Trstené pri Hornáde
Mapový portál https://mobec.sk/trsteneprihornade
Oznam o začatí obstarávania Územného plánu obce Trstené pri HornádeOznam o začatí obstarávania Územného plánu obce Trstené pri Hornáde
Oznam o začatí obstarávania Územného plánu obce Trstené pri Hornáde zmeny a doplnky č. 1
Oznam - Ponuka práce - vodič MHD BratislavaOznam - Ponuka práce - vodič MHD Bratislava
Ponuka práce pre vodičov MHD (vodičov autobusov a trolejbusov) v Dopravnom podniku Bratislava, a.s.,
Obec spúšťa mobilnú aplikáciu Trstené pri Hornáde do Vašich mobilných telefónov.Obec spúšťa mobilnú aplikáciu Trstené pri Hornáde do Vašich mobilných telefónov.
Obec Trstené pri Hornáde spúšťa mobilnú aplikáciu Trstené pri Hornáde do Vašich mobilných telefónov.
Pozvánka - súkromná základná umelecká školaPozvánka - súkromná základná umelecká škola
Dňa 09. 09. 2016 od 15. 00 hod do 17. 00 hod sa uskutoční zápis do hudobného odboru výučby hra na klavír, gitara a na výučbu hlasovej výchovy.
Verejná vyhláška  - RozhodnutieVerejná vyhláška - Rozhodnutie
Obec Trstené pri Hornáde - povoľuje príjazdovú komunikáciu k parcelám ... navrhovateľ Ing. Marek Kleštinský lokalita Ratislav Šelepský a spol.
Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu
Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu "Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2016-2022
Oznam - Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konaniaOznam - Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania. Príjazdová komunikácia k parcelám lokalita pána Rastislava Šelepského Začatie územného konania so stretnutím na OcÚ Trstené pri Hornáde dňa 30.08. 2016 o 8.15 hod.
OZNAM - zámer Obce obstarania zmien a doplnkov územného plánu obceOZNAM - zámer Obce obstarania zmien a doplnkov územného plánu obce
Obec Trstené pri Hornáde zverejňuje zámer obstarania zmien a doplnkov územného plánu obce. Žiadame obyvateľov obce a podnikateľský sektor, aby svoje návrhy zmien a doplnkov územného plánu predložili v písomnej forme Obecnému úradu do 31. 07. 2016.
UPOZORNENIE - Legislatívna zmena pri neoprávnenom zásahu do meradla spotreby plynuUPOZORNENIE - Legislatívna zmena pri neoprávnenom zásahu do meradla spotreby plynu
Upozornenie SPP od 1. júla 2016 nadobúda účinnosť novela Trestného zákona, ktorá zavádza podľa § 219a trestnú zodpovednosť za neoprávnený zásah do meradla spotreby zemného plynu a falšovania polmb. V závislosti od závažnosti spáchaného trestného činu a veľkosti škody bude po novom páchateľom hroziť trest odňatia slobody od jedného do 12 rokov.
Oznam - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2016 - 2022Oznam - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2016 - 2022
Oznam - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2016 - 2022
Oznam - Regionálna integrovaná územná stratégia Košického kraja na roky 2014-2020Oznam - Regionálna integrovaná územná stratégia Košického kraja na roky 2014-2020
Regionálna integrovaná územná stratégia Košického kraja na roky 2014-2020
Program odpadového hospodárstva Košického kraja pre roky 2016 - 2020Program odpadového hospodárstva Košického kraja pre roky 2016 - 2020
Program odpadového hospodárstva KSK pre roky 2016 - 2020
Oznam -DOM SENIOROV SEČOVCE, n. o.Oznam -DOM SENIOROV SEČOVCE, n. o.
Zariadenie pre seniorov s celoročnou pobytovou formou Sečovce.
ŠTATISTIK 2011 - Sčítanie obyvateľstva ObceŠTATISTIK 2011 - Sčítanie obyvateľstva Obce