Anketa:

Fotogaléria:

Počítadlo

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Aktuality

Výsledky volieb VÚC 2017 za Obec Trtstené pri HornádeVýsledky volieb VÚC 2017 za Obec Trtstené pri Hornáde
Výsledky volieb VÚC 2017
OZNAM Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov - sobota 04. 11. 2017OZNAM Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov - sobota 04. 11. 2017
OZNAM Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov - sobota 04. 11. 2017
Ocenenie KSK do Trsteného pri HornádeOcenenie KSK do Trsteného pri Hornáde
Najvyššieho ocenenia regionálnej samosprávy sa dostalo Irene Urbanovej, vedúcej Divadelného súboru Radosť z Trsteného pri Hornáde. Plaketu predsedu KSK si prevzala od Zdenka Trebuľu na slávnostnom zhromaždení predstaviteľov a zástupcov KSK v Štátnom divadle v Košiciach. Vzácne uznanie získala za dlhoročné vedenie ochotníckeho divadla, šírenie divadelnej tradície v Košickom kraji a za reprezentáciu na celoslovenských súťažiach. Srdečne blahoželáme!
Rozhodnutie Michal KadukRozhodnutie Michal Kaduk
Rozhodnutie Michal Kaduk
Verejná vyhláška začatie konania o umiestnení stavby M. Kaduk a SedlákovciVerejná vyhláška začatie konania o umiestnení stavby M. Kaduk a Sedlákovci
Oznam - Rozhodnutie Ján a Petra Sedlákovci - verejná vyhláškaOznam - Rozhodnutie Ján a Petra Sedlákovci - verejná vyhláška
Oznam - dodatočné stavebné povolenie Michal Kaduk a SedlákovciOznam - dodatočné stavebné povolenie Michal Kaduk a Sedlákovci
OZNAM o verejnom Prerokovaní zmeny a doplnky č. 1 Územný plán obce OZNAM o verejnom Prerokovaní zmeny a doplnky č. 1 Územný plán obce
OZNAM o verejnom Prerokovaní zmeny a doplnky č. 1 Územný plán obce
Oznam -ROZHODNUTIE -OÚ KE okolie vplyv na životné prostredieOznam -ROZHODNUTIE -OÚ KE okolie vplyv na životné prostredie
ROZHODNUTIE -OÚ KE okolie vplyv na životné prostredie
Oznam - ROZHODNUTIEOznam - ROZHODNUTIE
Stavebné povolenie - Studňa z kruhových skruží TBH 2-80
Oznam - Územný plán obce TpH, Zmeny a doplnky č. 1Oznam - Územný plán obce TpH, Zmeny a doplnky č. 1
Oznam - Územný plán obce TpH, Zmeny a doplnky č. 1
Oznam - zmeny a doplnky územného plánu obce SkárošOznam - zmeny a doplnky územného plánu obce Skároš
Oznámenie zámeru zaradenie navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0944 Hornádske meandre do národného zoznamu území európskeho významuOznámenie zámeru zaradenie navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0944 Hornádske meandre do národného zoznamu území európskeho významu
Dovoľujem si Vás informovať o zámere zaradiť lokalitu nachádzajúcou sa v katastrálnom území Trstené pri Hornáde do národného zoznamu území európskeho významu (ÚEV). Ide o navrhované ÚEV SKUEV0944 Hornádske meandre.
Oznam - Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN Obec Skároš - oznámenie o spracovaní a pozvánka na prerokovanieOznam - Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN Obec Skároš - oznámenie o spracovaní a pozvánka na prerokovanie
Obec Skároš - oznámenie o spracovaní a pozvánka na prerokovanie. Prerokovania návrhu zmien s výkladom spracovateľa sa uskutoční dňa 19. apríla 2017 (streda) o 9.00 hod. Dokumentácia zmien je k nahliadnutiu na Obecnom úrade, alebo na internetovej stránke obce www.skaros.sk. Vaše písomné stanovisko k návrhu je potrebné oznámiť do 02.05.2017 resp. do 30 dní od doručenia na adresu obecného úradu v Skároši.
Propagačná cykojazda po trase EuroVelo 11Propagačná cykojazda po trase EuroVelo 11
Ak Vás zaujíma, čo je naplánované na najväčšom cyklistickom projekte na Slovensku, kedy a ako sa bude stavať pridajte sa k nám počas cyklojazdy, ktorá sa uskutoční 19.- 21.apríla 2017. Počas podujatia prejdeme viaceré úseky plánovanej trasy EuroVelo 11, ktorá vedie cez východné Slovensko. Povieme si a ukážeme rôzne navrhované opatrenia na tejto cyklistickej diaľnici.
OZNAM - prijímanie detí do Materskej škôlky Trstené pri HornádeOZNAM - prijímanie detí do Materskej škôlky Trstené pri Hornáde
Riaditeľstvo Materskej školy Trstené pri Hornáde, vyhlasuje zápis detí na predprimárne vzdelávanie v dňoch 4.5.,11.5.,18.5., a 25.5. 2017 v čase od 10.00 do 16.00 hodiny t.j. každý štvrtok v mesiaci máj. Prosíme rodičov, aby na zápis prišli spolu s prihlasovaným dieťaťom. Je potrebné doniesť aj rodný list dieťaťa. Podmienky prijímania detí: Prijímame deti od troch do šiestich rokov veku. Prednostne prijímame deti, ktoré k 30.8. 2017 dovŕšia piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.
Verejná vyhláška - rozhodnutie o umiestnení líniovej satvby - optické kábleVerejná vyhláška - rozhodnutie o umiestnení líniovej satvby - optické káble
Verejná vyhláška - rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby - optické káble
Oznam - zápis budúcich prvákovOznam - zápis budúcich prvákov
Výzva na predloženie cenovej ponuky Výzva na predloženie cenovej ponuky
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v Trstenom pri Hornáde
Schválený harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2017Schválený harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2017
Schválený harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2017
Verejná vyhláška Slovak Telekom - SITELVerejná vyhláška Slovak Telekom - SITEL
Oznámenie o začatí územného konania
Mapový portál obce Trstené pri HornádeMapový portál obce Trstené pri Hornáde
Mapový portál https://mobec.sk/trsteneprihornade
Oznam o začatí obstarávania Územného plánu obce Trstené pri HornádeOznam o začatí obstarávania Územného plánu obce Trstené pri Hornáde
Oznam o začatí obstarávania Územného plánu obce Trstené pri Hornáde zmeny a doplnky č. 1
Oznam - Ponuka práce - vodič MHD BratislavaOznam - Ponuka práce - vodič MHD Bratislava
Ponuka práce pre vodičov MHD (vodičov autobusov a trolejbusov) v Dopravnom podniku Bratislava, a.s.,
Oznam - Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obceOznam - Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Obec spúšťa mobilnú aplikáciu Trstené pri Hornáde do Vašich mobilných telefónov.Obec spúšťa mobilnú aplikáciu Trstené pri Hornáde do Vašich mobilných telefónov.
Obec Trstené pri Hornáde spúšťa mobilnú aplikáciu Trstené pri Hornáde do Vašich mobilných telefónov.
Pozvánka - súkromná základná umelecká školaPozvánka - súkromná základná umelecká škola
Dňa 09. 09. 2016 od 15. 00 hod do 17. 00 hod sa uskutoční zápis do hudobného odboru výučby hra na klavír, gitara a na výučbu hlasovej výchovy.
Verejná vyhláška  - RozhodnutieVerejná vyhláška - Rozhodnutie
Obec Trstené pri Hornáde - povoľuje príjazdovú komunikáciu k parcelám ... navrhovateľ Ing. Marek Kleštinský lokalita Ratislav Šelepský a spol.
Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu
Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu "Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2016-2022
Oznam - Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konaniaOznam - Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania. Príjazdová komunikácia k parcelám lokalita pána Rastislava Šelepského Začatie územného konania so stretnutím na OcÚ Trstené pri Hornáde dňa 30.08. 2016 o 8.15 hod.
OZNAM - zámer Obce obstarania zmien a doplnkov územného plánu obceOZNAM - zámer Obce obstarania zmien a doplnkov územného plánu obce
Obec Trstené pri Hornáde zverejňuje zámer obstarania zmien a doplnkov územného plánu obce. Žiadame obyvateľov obce a podnikateľský sektor, aby svoje návrhy zmien a doplnkov územného plánu predložili v písomnej forme Obecnému úradu do 31. 07. 2016.
UPOZORNENIE - Legislatívna zmena pri neoprávnenom zásahu do meradla spotreby plynuUPOZORNENIE - Legislatívna zmena pri neoprávnenom zásahu do meradla spotreby plynu
Upozornenie SPP od 1. júla 2016 nadobúda účinnosť novela Trestného zákona, ktorá zavádza podľa § 219a trestnú zodpovednosť za neoprávnený zásah do meradla spotreby zemného plynu a falšovania polmb. V závislosti od závažnosti spáchaného trestného činu a veľkosti škody bude po novom páchateľom hroziť trest odňatia slobody od jedného do 12 rokov.
Verejná vyhláška - RozhodnutieVerejná vyhláška - Rozhodnutie
Informácia o výstavbe bytového domu v Trstenom pri HornádeInformácia o výstavbe bytového domu v Trstenom pri Hornáde
Obec Trstené pri Hornáde v roku 2017 plánuje výstavbu nájomného bytového domu v lokalite pri otočke autobusov na ulici Osloboditeľov (za 10 bj - bývalá kasáreň).
Oznam - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2016 - 2022Oznam - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2016 - 2022
Oznam - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2016 - 2022
Oznam - Regionálna integrovaná územná stratégia Košického kraja na roky 2014-2020Oznam - Regionálna integrovaná územná stratégia Košického kraja na roky 2014-2020
Regionálna integrovaná územná stratégia Košického kraja na roky 2014-2020
Program odpadového hospodárstva Košického kraja pre roky 2016 - 2020Program odpadového hospodárstva Košického kraja pre roky 2016 - 2020
Program odpadového hospodárstva KSK pre roky 2016 - 2020
Oznam - ponuka práce s ubytovaním Nová DubnicaOznam - ponuka práce s ubytovaním Nová Dubnica
Ponuka práce s ubytovaním Nová Dubnica.
Oznam - návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra obceOznam - návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra obce
Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra obce od 05 do 10. 2016
Oznam -DOM SENIOROV SEČOVCE, n. o.Oznam -DOM SENIOROV SEČOVCE, n. o.
Zariadenie pre seniorov s celoročnou pobytovou formou Sečovce.
Oznam - Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže - predaj pozemkuOznam - Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže - predaj pozemku
Oznam - Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže - predaj pozemku
Poďakovanie Diakonie BroumovPoďakovanie Diakonie Broumov
Nový cestovný poriadok Eurobus platný od 13.12. 2015Nový cestovný poriadok Eurobus platný od 13.12. 2015
OZNAM -Pracovná ponuka - kamiónová preprava STD Donivo a.s.OZNAM -Pracovná ponuka - kamiónová preprava STD Donivo a.s.
Dopravná spoločnosť s viac ako 500 kamiónmi rozširuje vozový park
POZVÁNKA - Obecné zastupiteľstvo štvrtok 10.12.2015 o 18.00POZVÁNKA - Obecné zastupiteľstvo štvrtok 10.12.2015 o 18.00
Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva ktoré sa uskutoční štvrtok 10. 12. 2015 o 18.00 v spoločenskej miestnosti OcÚ
INFORMÁCIA PRE VOLIČOV -Voľby do NR SR 2016 INFORMÁCIA PRE VOLIČOV -Voľby do NR SR 2016
Informácia pre voličov -Voľby do NR SR 2016 - sobota 05. marca 2016 Podrobné informácie TU
ŠTATISTIK 2011 - Sčítanie obyvateľstva ObceŠTATISTIK 2011 - Sčítanie obyvateľstva Obce
OZNAM - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja“ (PHSR) OZNAM - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja“ (PHSR)
Uzavierka do 06.11.2015
Dotazník k Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dotazník k Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Starosta obce a obecné zastupiteľstvo predkladá obyvateľom obce Dotazník za účelom vypracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. Po vyplnení dotazníku ho doručte na Obecný úrad Trstené pri Hornáde.
Leták -súkromná základná škola - Elokované pracovisko Trstené pri HornádeLeták -súkromná základná škola - Elokované pracovisko Trstené pri Hornáde
Otvoríme triedy tanečného, hudobného odboru a odboru audiovizuálnej a multimediálnej tvorby. Viacej informácií na 0948878898, www.sutazhviezdicka.sk
POZVÁNKA - Obecné zastupiteľstvo /v pondelok/  03.08. 2015POZVÁNKA - Obecné zastupiteľstvo /v pondelok/ 03.08. 2015
Dňa 03.08.2015 so začiatkom o 18.00 hod v spoločenskej miestnosti Obecného úradu - sa uskutoční Obecné zastupiteľstvo
POZVÁNKA - Odpustové slávnosti - oslavy 800. výročia prvej písomnej zmienky o ObciPOZVÁNKA - Odpustové slávnosti - oslavy 800. výročia prvej písomnej zmienky o Obci
Dňa 26. 07. 2015 / t.j. v nedeľu/ na futbalovom ihrisku - oslavy 800. výročia prvej písomnej zmienky o obci Trstené pri Hornáde
Oznam - Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 22. 06. 2015 / t.j. v pondelok/Oznam - Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 22. 06. 2015 / t.j. v pondelok/
POZÝVAME Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trstenom pri Hornáde, ktoré sa uskutoční dňa 22. 06. 2015 / t.j. v pondelok/ so začiatkom o 18.00 hod. v spoločenskej miestnosti OcÚ
Oznam - zverejnenie zámeru prenajať učebňu v ZŠ v Trstenom pri HornádeOznam - zverejnenie zámeru prenajať učebňu v ZŠ v Trstenom pri Hornáde
Obec Trstené pri Hornáde, zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok obce, na ktorý sa sťahuje prípad hodný osobitného zreteľa.
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 14. 05.  2015 / t.j. vo štvrtok/Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 14. 05. 2015 / t.j. vo štvrtok/
Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trstenom pri Hornáde, ktoré sa uskutoční dňa 14.05.2015 o 18.45 hod. v spoločenskej miestnosti OcÚ.
OznamOznam
Oznámenie o strategickom dokumente "Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS) Košického samosprávneho kraja" - oznámenie
POĎAKOVANIEPOĎAKOVANIE
Počas obcou organizovaného zberu sa vyzbieralo viac ako 6 000 kg elektroodpadov a viac ako 70 m3 veĺkoobjemového komunaného odpadu.
KALENDÁR SEPAROVANÉHO VRECOVÉHO ZBERU 2015KALENDÁR SEPAROVANÉHO VRECOVÉHO ZBERU 2015
Voľné pracovné ponukyVoľné pracovné ponuky
Voľné pracovné ponuky
Výsledky referenda obce Trstené pri HornádeVýsledky referenda obce Trstené pri Hornáde
Oficialne výsledky hlasovania v referende zo dňa 7.2.2015 v Trstenom pri Hornáde
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstvaPozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trstenom pri Hornáde sa uskutoční dňa 11. decembra/štvrtok/ 2014 so začiatkom o 18.00 hod. v spoločenskej miestnosti OcÚ
OZNAM - Ustanovujúce zastupiteľstvoOZNAM - Ustanovujúce zastupiteľstvo
Ustanovujúce zastupiteľstvo sa uskutoční 2. januára 2015 o 18. 00 hod v Kultúrnom dome
Výsledky komunálnych volieb 2014Výsledky komunálnych volieb 2014
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstvaPozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trstenom pri Hornáde sa uskutoční dňa 30. októbra/štvrtok/ 2014 so začiatkom o 18.00 hod. v spoločenskej miestnosti OcÚ
Vyhlásenie kandidatúry pre voľby STAROSTOV v obci Trstené pri HornádeVyhlásenie kandidatúry pre voľby STAROSTOV v obci Trstené pri Hornáde
Zoznam kandidátov pre voľby starostov v obci Trstené pri Hornáde
Vyhlásenie kandidatúry pre voľby POSLANCOV v obci Trstené pri HornádeVyhlásenie kandidatúry pre voľby POSLANCOV v obci Trstené pri Hornáde
Zoznam kandidátov pre voľby poslancov v obci Trstené pri Hornáde
KOMUNÁLNE VOĽBY 2014: Rozhodnutie starostu obce - Organizačno technické zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2014KOMUNÁLNE VOĽBY 2014: Rozhodnutie starostu obce - Organizačno technické zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2014
KOMUNÁLNE VOĽBY 2014: Oznámenie o rozsahu výkonu starostu pre volebné obdobie 2014 - 2018KOMUNÁLNE VOĽBY 2014: Oznámenie o rozsahu výkonu starostu pre volebné obdobie 2014 - 2018
KOMUNÁLNE VOĽBY 2014: Zverejnenie počtu obyvateľovKOMUNÁLNE VOĽBY 2014: Zverejnenie počtu obyvateľov
KOMUNÁLNE VOĽBY 2014: Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 15. novembra 2014KOMUNÁLNE VOĽBY 2014: Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 15. novembra 2014
Odpustové slávnosti sv. AnnyOdpustové slávnosti sv. Anny
Odpustové slávnosti sa začnú slávnostnou sv. omšou o 10:30 v rímskokatolíckom kostole sv. Anny v Trstenom pri Hornáde a pokračovať budú kultúrno zábavným programom od 16:00 v areáli futbalového ihriska...Program podujatia v článku...
TpH CUP 2014TpH CUP 2014
Futbalový klub TJ Družstevník Trstené pri Hornáde Vás pozýva na 15. ročník turnaja v minifutbale pod názvom TpH CUP 2014, ktorý sa uskutoční v sobotu 19. júla 2014 o 9. hodine na multifunkčnom ihrisku v areáli ZŠ Trstené pri Hornáde. Všetci ste srdečne pozvaní!!!
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstvaPozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trstenom pri Hornáde sa uskutoční dňa 16. júla/streda/ 2014 so začiatkom o 17.00 hod. v spoločenskej miestnosti OcÚ
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstvaPozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trstenom pri Hornáde sa uskutoční dňa 2. júla/streda/ 2014 so začiatkom o 16.00 hod. v spoločenskej miestnosti OcÚ
Dni Regionálneho združenia obcí Hornád 2014Dni Regionálneho združenia obcí Hornád 2014
11. ročník Dní Regionálneho združenia obcí Hornád a ich kultúrny program sa uskutoční 29. júna /nedeľa/ 2014 od 13:30 v prírodnom amfiteátri v obci Skároš
Prehliadka dychových hudiebPrehliadka dychových hudieb
Prehliadka bude 22. júna /nedeľa/ 2014 o 15:00 hod.
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstvaPozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trstenom pri Hornáde sa uskutoční dňa 19. júna/štvrtok/ 2014 so začiatkom o 19.00 hod. v spoločenskej miestnosti OcÚ
DEŇ DETÍ 2014DEŇ DETÍ 2014
Nedeľa 1. júna 2014 so začiatkom o 14:00 na futbalovom ihrisku
Deň múz 20104Deň múz 20104
Deň múz sa uskutoční 29. 5. 2014 (štvrtok) so začiatkom o 9:00 v ZŠ Trstené pri Hornáde. Viac info v prílohe...
Cassovia retro 2014Cassovia retro 2014
V sobotu 10. mája budú našou obcou, cez ul. Osloboditeľov až do Maďarska prechádzať v rámci podujatia Cassovia retro 2014 historické vozidlá v čase od 15.00 do 15. 15. Ich počet bude približne 50 historických automobilov a 20 motocyklov.
Jarné skrášľovanie okolia obceJarné skrášľovanie okolia obce
Brigáda sa uskutoční 26. 4. 2014, t.j. v sobotu so začiatkom o 8:30 hod. pri veľkom altáne na Starom Hornáde
Vyhlásenie výberového konania - Riaditeľ ZŠ Trstené pri HornádeVyhlásenie výberového konania - Riaditeľ ZŠ Trstené pri Hornáde
Obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ V Trstenom pri Hornáde
Vyhlásenia výberových konaní -zverejnenieVyhlásenia výberových konaní -zverejnenie
Výberové konania na obsadenie funkcií riaditeľa MŠ Nižná Myšľa, riaditeľa ZŠ Nižná Myšľa, riaditeľa MŠ Ždaňa, riaditeľa ZŠ Ždaňa
Zber veľkoobjemového odpaduZber veľkoobjemového odpadu
5. 4. 2014 t.j. v sobotu sa v našej obci uskutoční zber veľkoobjemového odpadu
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstvaPozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trstenom pri Hornáde sa uskutoční dňa 3. apríla/štvrtok/ 2013 so začiatkom o 18.00 hod. v spoločenskej miestnosti OcÚ
Kalendár separovaného zberu na rok 2014Kalendár separovaného zberu na rok 2014
Záznam o kontrole - orez líp pri kostoleZáznam o kontrole - orez líp pri kostole
Kontrola bola zameraná na dodržanie ustanovení zákona č. 543/2002 Z.z. na základe občianskeho podnetu na prešetrenie správnosti orezu líp v katastri obce Trstené pri Hornáde, nachádzajúcich sa pred domom smútku za kostolom, doručeného IŽP Košice dňa 10.12.2013
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstvaPozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trstenom pri Hornáde sa uskutoční dňa 12. decembra /štvrtok/ 2013 so začiatkom o 18.00 hod. v spoločenskej miestnosti OcÚ
Pozvánka na športový workshopPozvánka na športový workshop
7. decembra o 16:00 v telocvični ZŠ Trstené pri Hornáde
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstvaPozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa uskutoční dňa 21. novembra /štvrtok/ so začiatkom o 18:00 hod. v spoločenskej miestnosti OcÚ
 VÝZVA na predloženie cenovej ponuky s podlimitnou hodnotou VÝZVA na predloženie cenovej ponuky s podlimitnou hodnotou
Zber veľkoobjemového odpaduZber veľkoobjemového odpadu
19. 10. 2013 t.j. v sobotu sa v našej obci uskutoční zber veľkoobjemového odpadu
Čierna skládka v obciČierna skládka v obci
Na obecný úrad bola nahlásená čierna skládka biologicky rozložiteľného odpadu a komunálneho odpadu na ulici Hornádskej
Zber elektorodpaduZber elektorodpadu
Zber sa uskutoční dňa 12. 10. 2013 od 8:30 hod.
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstvaPozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa uskutoční dňa 26. septembra /štvrtok/ so začiatkom o 19:00 hod. v spoločenskej miestnosti OcÚ
Príprava výroby informačných tabúľPríprava výroby informačných tabúľ
Občianske združenie Priatelia trstenskej prírody pripravuje výrobu informačných tabúľ...
Odpustové slávnostiOdpustové slávnosti
Dňa 28. 7. 2013 o 17:00 na futbalovom ihrisku
 TpH CUP 2013 TpH CUP 2013
Už 14. ročník tohto populárneho turnaja v minifutbale bude v sobotu 20. júla 2013 so začiatkom o 9:00 na multifunkčnom ihrisku v areáli ZŠ Trstené pri Hornáde
Výzva na predloženie ponuky pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou na poskytnutie služieb verejného obstarávaniaVýzva na predloženie ponuky pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou na poskytnutie služieb verejného obstarávania
Otvorenie cyklistickej lávky cez rieku HornádOtvorenie cyklistickej lávky cez rieku Hornád
Slávnostné otvorenie sa uskutoční 4. 7. 2013 /štvrtok/ o 17:00 na cyklistickej lávke cez rieku Hornád
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstvaPozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa uskutoční dňa 27. júna/štvrtok/ 2013 so začiatkom o 19.00 hod. v spoločenskej miestnosti OcÚ
Kráľ rok a jeho veselí pomocníci z materskej školyKráľ rok a jeho veselí pomocníci z materskej školy
Hlasujte za projekt, ktorý podalo Rodičovské združenie pri Materskej škole Trstené pri Hornáde
PROJEKT: Podpora kultúrno-spoločenských aktivít v obci Trstené pri Hornáde - Tanečné pódiumPROJEKT: Podpora kultúrno-spoločenských aktivít v obci Trstené pri Hornáde - Tanečné pódium
Výstavba tanečného pódia v areáli miestneho futbalového štadióna. Tento projekt sa realizuje cez MAS Hornád-Slánske vrchy o.z.
Regionálny upratovací deň v Trstenom pri HornádeRegionálny upratovací deň v Trstenom pri Hornáde
Brigáda sa uskutoční v sobotu 20. 4. 2013 so začiatkom o 8:30 hod. Zraz je pri veľkom altáne Oddychového miesta Starý Hornád
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstvaPozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa uskutoční dňa 15. apríla/pondelok/ 2013 so začiatkom o 18.00 hod. v spoločenskej miestnosti OcÚ
Zber veľkoobjemového odpaduZber veľkoobjemového odpadu
Kontajnery budú pristavené na obvyklých miestach 13. 4. 2013, t.j. túto sobotu
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstvaPozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa uskutoční dňa 26. marca/utorok/ 2013 so začiatkom o 18.00 hod. v spoločenskej miestnosti OcÚ
Výzva na účasť v on-line výberovom konaní pre obec Trstené pri Hornáde - Tanečné pódium - AmfiteáterVýzva na účasť v on-line výberovom konaní pre obec Trstené pri Hornáde - Tanečné pódium - Amfiteáter
Viac info po kliknutí na uvedený odkaz
Údaje o separovanom vrecovom zbere v obci pre r. 2013Údaje o separovanom vrecovom zbere v obci pre r. 2013
Viac na uvedenom linku
Minulosť a súčasnosť...Minulosť a súčasnosť...
Pre porovnanie fotka bývalej lávky cez Hornád z roku okolo 1960 a fotka novej lávky zo súčasnosti z r. 2013
Vianočné blahoželanieVianočné blahoželanie
Odvoz komunálneho odpadu počas vianočných sviatkovOdvoz komunálneho odpadu počas vianočných sviatkov
Odvoz komunálneho odpadu podľa harmonogramu
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstvaPozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa uskutoční dňa 13. decembra /štvrtok/ 2012 so začiatkom o 18.00 hod. v spoločenskej miestnosti OcÚ
Návrh VZN obce Trstené pri Hornáde č. 2/2012 a č. 3/2012Návrh VZN obce Trstené pri Hornáde č. 2/2012 a č. 3/2012
Návrh VZN č. 2/2012 a č. 3/2012 v prílohách
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstvaPozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa uskutoční dňa 8. novembra /štvrtok/ 2012 so začiatkom o 18.00 hod. v spoločenskej miestnosti OcÚ
PROJEKT: Rekonštrukcia a modernizácia verejných priestranstiev - vizualizácie PROJEKT: Rekonštrukcia a modernizácia verejných priestranstiev - vizualizácie
Rekonštrukciou dvoch zanedbaných priestorov obce vzniknú nové, pekné a reprezentatívne plochy. Jedným bude plocha v areáli futbalového štadióna určená na konanie rôznych kultúrno-spoločenských podujatí a bude akýmsi pokračovaním výstavby kultúrno-spoločensko-športového centra obce. Druhou plochou bude zrekonštruovaný priestor dopravného ihriska na ul. Osloboditeľov v strede obce. Vytvorí sa kultúrny priestor na stretávanie a prechádzky občanov obce.
PROJEKT: Cyklotrasa - Vizualizácia cyklistickej lávky cez HornádPROJEKT: Cyklotrasa - Vizualizácia cyklistickej lávky cez Hornád
Vizualizácie cyklistickej lávky, ktorá bude dlhá 60 m. Kolaudácia je naplánovaná na 15. novembra 2012.
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstvaPozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa uskutoční dňa 27. septembra /štvrtok/ 2012 so začiatkom o 18.00 hod. v spoločenskej miestnosti OcÚ
Dokumenty na odpredaj pozemkuDokumenty na odpredaj pozemku
Zber elektroodpaduZber elektroodpadu
Zber sa uskutoční dňa 29. 9. 2012 od 9:00 hod.
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstvaPozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa uskutoční dňa 21. augusta /utorok/ 2012 so začiatkom o 19.00 hod. v spoločenskej miestnosti OcÚ
Odpustové slávnosti sv. AnnyOdpustové slávnosti sv. Anny
Odpustové slávnsoti sv. Anny sa uskutočnia 29. júla 2012 /nedeľa/.
TpH CUP 2012TpH CUP 2012
Futbalový klub TJ Družstevník Trstené pri Hornáde Vás pozýva na 13. ročník turnaja v minifutbale pod názvom TpH CUP, ktorý sa uskutoční dňa 14. júla /sobota/ 2012 so začiatkom o 9.00 hod.
Pozvánka na Dni mikroregiónu Hornád 2012Pozvánka na Dni mikroregiónu Hornád 2012
Pozývame Vás na Dni mikroregiónu Hornád 2012. Od 29. júna do 1. júla 2012 opäť ožijú naše obce spevom, hudbou, športom, zábavou i dobrým jedlom.
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstvaPozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa uskutoční dňa 28. júna /štvrtok/ 2012 so začiatkom o 19.00 hod. v spoločenskej miestnosti OcÚ
Pozvánka na Kechnecké dni 2012Pozvánka na Kechnecké dni 2012
Kechnecké dni sa uskutočnia v dňoch 22.-23. jún 2012 /piatok a sobota/
Očkovanie psov proti besnoteOčkovanie psov proti besnote
Očkovanie psov sa uskutoční 16. 6. 2012 /sobota/ od 8.00 do 10.00 hod.
PROJEKT: Rekonštrukcia a modernizácia verejných priestranstievPROJEKT: Rekonštrukcia a modernizácia verejných priestranstiev
Výstavba verejných priestranstiev na miestnom futbalovom štadióne a na dopravnom ihrisku na ulici Osloboditeľov. Tento projekt sa realizuje cez MAS Hornád-Slánske vrchy o.z.
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstvaPozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa uskutoční dňa 30. apríla /pondelok/ 2012 so začiatkom o 18.00 hod. v spoločenskej miestnosti OcÚ
Zber veľkoobjemového odpaduZber veľkoobjemového odpadu
Kontajnery budú pristavené na obvyklých miestach 14. 4. 2012, t.j. túto sobotu
Dobrovoľnícky upratovací deň Dobrovoľnícky upratovací deň
Podujatie sa uskutoční 14. 4. 2012 t.j. túto sobotu so začiatkom o 8.00 hod. Zraz účastníkov je vo veľkom altáne oddychového miesta Starý Hornád
Návrh rozpočtu na rok 2012Návrh rozpočtu na rok 2012
V prílohách návrh rozpočtu na rok 2012, viacročný rozpočet na roky 2012-2014 a programový rozpočet na roky 2012-2014
Zber elektroodpadu 2012Zber elektroodpadu 2012
Zber sa uskutoční 31. 3. 2012 od 8.30 - 16.00 hod.
PROJEKT: Výstavba spojovacej cesty Ždaňa - Trstené pri Hornáde - KékedPROJEKT: Výstavba spojovacej cesty Ždaňa - Trstené pri Hornáde - Kéked
Tento projekt sa realizuje cez Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007-2013
PROJEKT: Regenerácia sídiel - obec Trstené pri HornádePROJEKT: Regenerácia sídiel - obec Trstené pri Hornáde
Tento projekt sa realizuje cez Regionálny operačný program
PROJEKT: Vytvorenie hlavnej cezhraničnej súvislej cyklotrasy Košice - Sárospatak, jej vybudovanie a označenie, spojením už existujúcich úsekov v obci Trstené pri HornádePROJEKT: Vytvorenie hlavnej cezhraničnej súvislej cyklotrasy Košice - Sárospatak, jej vybudovanie a označenie, spojením už existujúcich úsekov v obci Trstené pri Hornáde
Tento projekt sa realizuje cez Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007-2013
Voľby do NR SR 2012Voľby do NR SR 2012
Výsledky volieb do NR SR, ktoré sa konali 10. 2012. Ako to dopadlo v Trstenom pri Hornáde?
Výročná členská schôdza Pozemkového spoločenstva Urbariátu a Komposesorátu Trstené pri HornádeVýročná členská schôdza Pozemkového spoločenstva Urbariátu a Komposesorátu Trstené pri Hornáde
Podiely sa budú vyplácať 3.3. 2012 od 8.00 do 14.00 hod. v Spoločenskej miestnosti OcÚ Trstené pri Hornáde Schôdza sa uskutoční 26. februára 2012 /nedeľa/ o 15.00 hod.
Návrh VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA č. 1/2012 o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prácNávrh VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA č. 1/2012 o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác
Návrh VZN č. 1/2012 v prílohe
Cestovný poriadok Eurobus: Košice - Trstené pri Hornáde a späťCestovný poriadok Eurobus: Košice - Trstené pri Hornáde a späť
Prehľad autobusových spojov cestovného poriadku platný od 11. 12. 2011 v prílohe
Údaje o separovanom zbere v obci na rok 2012Údaje o separovanom zbere v obci na rok 2012
Kalendár zberu separovaného odpadu si môžte pozrieť v priloženom dokumente
Pozvánka na zasadnutie Obecného zatupiteľstvaPozvánka na zasadnutie Obecného zatupiteľstva
Zasadnutie sa uskutoční 26. januára /štvrtok/ 2012 so začiatkom o 18.00 hod. v budove Základnej školy
Všeobecné záväzné nariadeniaVšeobecné záväzné nariadenia
Pozvánka na pravidelné zasadnutie Obecného zastupiteľstvaPozvánka na pravidelné zasadnutie Obecného zastupiteľstva
Zasadnutie sa uskutoční 8. decembra /štvrtok/ 2011 so začiatkom o 17.30 hod. v Spoločenskej miestnosti OcÚ
Použite dotácie z KÚ ŽP - reakcia na obvinenia exstarostuPoužite dotácie z KÚ ŽP - reakcia na obvinenia exstarostu
Pozvánka na mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstvaPozvánka na mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva
Zasadnutie sa uskutoční 22. novembra /štvrtok/ 2011 so začiatkom o 18.00 hod. v Kultúrnom dome
Mesiac úcty k staršímMesiac úcty k starším
Staroba je výzva. Pripomína nám, aby sme nestrácali čas a jeden druhému práve teraz povedali milé slovo, že sa máme radi...
PROJEKT: Detský športový areálPROJEKT: Detský športový areál
Tento projekt sa bude realizovať cez MAS Hornád-Slánske vrchy o.z.
PROJEKT: Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Trstené pri HornádePROJEKT: Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Trstené pri Hornáde
Je vypracovaný projekt a čaká sa na vyhlásenie výzvy príslušným Ministerstvom
Pozvánka na mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstvaPozvánka na mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva
Zasadnutie sa uskutoční 20. októbra /štvrtok/ 2011 so začiatkom o 18.00 hod. v Kultúrnom dome
Otvorenie Poradenského spotrebiteľského centra v Košickom krajiOtvorenie Poradenského spotrebiteľského centra v Košickom kraji
Poradenské spotrebiteľské centrum bude bezplatne poskytovať poradenstvo do 31. 12. 2011
Zber elektroodpaduZber elektroodpadu
15. 10. 2011/sobota/ od 8.30 hod. sa v našej obci uskutoční zber elektroodpadu
Anketa ohľadom bytovkyAnketa ohľadom bytovky
Anketové lístky doručiť na OcÚ do konca októbra 2011
Jesenné upratovanie obceJesenné upratovanie obce
Upratovanie sa uskutoční 22. 10. 2011 /sobota/ a 23. 10. 2011 /nedeľa/
Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalostiOdporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti
Pozvánka na mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstvaPozvánka na mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva
Zasadnutie sa uskutoční 19. septembra /pondelok/ 2011 so začiatkom o 18.00 hod. v spoločenskej miestnosti OcÚ
Pozvánka na pravidelné zasadnutie Obecného zastupiteľstvaPozvánka na pravidelné zasadnutie Obecného zastupiteľstva
Zasadnutie sa uskutoční 8. septembra /štvrtok/ 2011 so začiatkom o 19.00 hod. v spoločenskej miestnosti OcÚ
Pozvánka na mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstvaPozvánka na mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva
Zasadnutie sa uskutoční 9. augusta /utorok/ 2011 so začiatkom o 19.00 hod. v spoločenskej miestnosti OcÚ
TpH CUP 2011TpH CUP 2011
12. ročník turnaja v mini futbale
Dotácia z KÚ ŽP na odstránenie škôd po záplavách v roku 2010Dotácia z KÚ ŽP na odstránenie škôd po záplavách v roku 2010
Výsledky finále turnaja starých pánov miktoregiónu HornádVýsledky finále turnaja starých pánov miktoregiónu Hornád
Výsledky z finálového turnaj old boys Regionálneho združenia obcí Hornád
Pozvánka na DNI REGIONÁLNEHO ZDRUŽENIA OBCÍ HORNÁDPozvánka na DNI REGIONÁLNEHO ZDRUŽENIA OBCÍ HORNÁD
Podujatie sa uskutoční v dňoch 18. a 26. júna 2011
Odber krvi v našej obciOdber krvi v našej obci
Odber sa uskutoční 21. júna /utorok/ 2011 o 8.00 hod. v KD
Pozvánka na zasadnutie Obecného zatupiteľstvaPozvánka na zasadnutie Obecného zatupiteľstva
Zasadnutie sa uskutoční 16. júna /štvrtok/ 2011 so začiatkom o 19.00 hod. v spoločenskej miestnosti OcÚ
 Polmaratón Košice - Seňa Polmaratón Košice - Seňa
Obmedzenie dopravy na cestnom úseku Košice - Seňa
Futbalový turnaj starých pánov v Trstenom pri HornádeFutbalový turnaj starých pánov v Trstenom pri Hornáde
Pozvánka na futbalový turnaj old boys, víťaz ktorého postupuje na finálový turnaj obcí Regionálneho združenia obcí Hornád v Trstenom pri Hornáde + výsledky
Údaje o separovanom zbere Obce na rok 2015Údaje o separovanom zbere Obce na rok 2015