Anketa:

Fotogaléria:

Počítadlo

Napíšte nám:

O obci

Územie obce Trstené pri Hornáde bolo osídlené už v praveku. Svedčia o tom náleziská z paleolitu, neolitické sídlo bukovohorskej kultúry, ako aj nálezy z hallštattskej železnej doby a z dôb Rímskej ríše. V stredoveku sa obec podľa dostupných informácií prvýkrát spomína vo varadínskom registri v roku 1215 ako Zaka, resp. Saka. Pomenovanie obce - Saka - zrejme pochádza od slovanského slova sak, čo do dnešnej slovenčiny možno preložiť ako vrece alebo sieť.

Obec Trstené pri Hornáde (v minulosti Nádošť) patrí do okresu Košice - okolie. Má 1537 obyvateľov (31.12.2013) a nachádza sa približne 22 kilometrov južným smerom od Košíc, na strete Slanských vrchov a Košickej kotliny na pohraničnom území Slovenskej republiky a Maďarska. Rozloha Trsteného pri Hornáde je 920 ha a jeho najvyšším bodom  je vrch Smolák (467 m n. m.). Nadmorská výška obce je 204 m. n. m. Katastrom obce preteká rieka Hornád, ktorej koryto, resp. jeho severná časť od ústia miestneho potoka bola v 60 rokoch 20. storočia upravená a  južná časť ostala neporušená a dodnes prirodzene meandruje. Na Trstenskom potoku východne od obce sa nachádza vodná nádrž Trstené.

 

Obec žije bohatým kultúrnym, športovým a spoločenským životom. Pôsobí tu dedinské ochotnícke divadlo, dychový súbor, ženská, mužská a dievčenská spevácka skupina, futbalový klub, športový klub taekwondo, hokejové kluby, nohejbalový klub, spolok červeného kríža, dve združenia dôchodcov, aktívna je rímsko-katolícka farnosť sv. Anny, materská škola, základná deväťročná škola, občianske združenie rodičov  pri ZŠ, občianske združenie rodičov pri MŠ, pozemkové spoločenstvo urbariátu a komposesorátu, hudobno-zábavná skupina Ščamba a občianske združenie Priatelia trstenskej prírody.

Pri návšteve obce si môžete pozrieť gotický rímsko-katolícky kostol svätej Anny s peknými vnútornými freskami, ktorého počiatky siahajú pravdepodobne do 15. storočia a v jeho areáli sa nachádza taktiež hrobka rodu Soósovcov. Severne od kostola  sa rozprestiera historický židovský cintorín. V blízkosti kostola na Záhradnej ulici sa nachádza torzo bývalého kaštieľa rodiny Kováčovcov, bývalé pivnice kaštieľa. Obcou prechádza náučný chodník Horný Abov, cyklotrasa Hornád a cyklotrasa Košice-Sárospatak, v rámci ktorej je na území obce vybudovaná visutá cyklistická lávka cez rieku Hornád. Za návštevu určite stojí miestna bio farma v areáli bývalého roľníckeho družstva severovýchodne od obce. V rámci ponuky športového a spoločenského vyžitia je k dispozícii multifunkčné ihrisko s umelou trávou v areáli ZŠ, obecné futbalové trávnaté ihrisko s komplexom šatní a sociálnych zariadení a v jeho areáli kryté tanečné pódium. Pekným oddychovým miestom v katastri obce je Starý Hornád, revitalizované územie mŕtveho ramena, bývalého meandru rieky Hornád na ľavej strane v severnej časti obce.