Anketa:

Fotogaléria:

Počítadlo

Napíšte nám:

Orgány obce

 

Zľava: Rastislav Šelepský, Julián Ruščák, Radoslav Lukáč, Rastislav Lipták, Mgr. Matej Kočiš - starosta obce, Ing. Vladimír Dojčák - zástupca starostu, Mgr. Katarína Rečová, Ing. Róbert Očkaják, Ladislav Gondoľ, Ing. Róbert Dojčák

 

 

Starosta obce Trstené pri Hornáde:

Mgr. Matej Kočiš


Zástupca starostu obce Trstené pri Hornáde

Ing. Vladimír Dojčák

e-mail: 

 

Poslanci Obecného zastupiteľstva v Trstenom pri Hornáde:

Ing. Róbert Dojčák

e-mail: 

Ladislav Gondoľ

e-mail: 

Rastislav Lipták

e-mail: 

Radoslav Lukáč

e-mail: 

Ing. Róbert Očkaják

e-mail:

Mgr. Katarína Rečová

e-mail: 

Julián Ruščák

e-mail: 

Rastislav Šelepský

e-mail: 

 

Pri Obecnom zastupiteľstve v Trstenom pri Hornáde sú zriadené komisie, ktoré slúžia ako stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Sú to tieto komisie:

1) Finančná komisia

2) Komisia pre školstvo, kultúru, šport a mládež  

3) Komisia pre ochranu životného prostredia  a rozvoja vidieka

4) Komisia pre verejný poriadok a sociálne záležitosti

5) Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov