Anketa:

Fotogaléria:

Počítadlo

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

 

                                                                      POZVÁNKA

                                Pozývame Vás  na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

                                    v Trstenom pri Hornáde, ktoré sa uskutoční


                                                        dňa 21. augusta /utorok/ 2012

                        so začiatkom o 19.00 hod. v spoločenskej miestnosti OcÚ


Program zasadnutia:


1.      Otvorenie zasadnutia

2.      Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.      Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva

4.      Kontrola plnenia uznesení

5.      Čerpanie rozpočtu za I. polrok 2012

6.      Návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2012

7.      Rôzne

8.      Diskusia

9.      Záver

V Trstenom pri Hornáde 16. 08. 2012

                                                                                  ________________________

                                                                                              Božena Letková

                                                                                                starosta obce