Anketa:

Fotogaléria:

Počítadlo

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

 

POZVÁNKA

Pozývame Vás na zasdnutie Obecného zastupiteľstva

v Trstenom pri Hornáde, ktoré sa uskutoční

dňa 27. septembra /štvrtok/ 2012

so začiatkom o 18.00 hod. v spoločenskejmiestnosti OcÚ

 

Program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva

4. Riešenie problémov ohľadom Medzinárodného projektu "Vytvorenie hlavnej cezhraničnej súvislej cyklotrasy Košice-Sárospatak, jej vybudovanie a označenie, spojením už existujúcich úsekov v obci Trstené pri Hornáde

5. Záver

 

V Trstenom pri Hornáde 25. 09. 2012

                                                                                                 ____________________________

                                                                                                             Božena Letková

                                                                                                              starosta obce