Anketa:

Fotogaléria:

Počítadlo

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Otvorenie cyklistickej lávky cez rieku Hornád

Vo štvrtok 4. júla 2013 sa uskutoční otvorenie Cyklotrasy Košice-Sárospatak, ktoré na území slovenskej republiky prechádza cez obce Skároš-Ždaňa-Čaňa-Gyňov a Trstené pri Hornáde. Slávnostné prestrihnutie pásky bude zrealizované na novovybudovanej cyklistickej lávke cez rieku Hornád v obci Trstené pri Hornáde. Okrem prestrihnutia pásky a odovzdania cyklotrasy do užívania sa v športovo-spoločenskom areáli v blízkosti cyklistickej lávky uskutoční aj bohatý kultúrny program.

Cyklotrasa  sa realizovala v rámci Programu cezhraničnej spolupráce medzi Maďarskou a Slovenskou republikou a celkové náklady na jej vybudovanie v spomínaných obciach na slovenskej strane boli vo výške 764 173,50 €. Nenávratná dotácia od Európskej únie bola vo výške 649 547,91 €, štátny rozpočet Slovenskej republiky prispel sumou 76 417,40 € a zvyšnú sumu do výšky celkových nákladov uhradili obce zúčastnené na projekte. Prostredníctvom projektu sa vybudovalo takmer 12 km novej asfaltovej cyklotrasy a spolu s úsekmi prechádzajúcimi po cestách III. triedy má okruh novej cyklotrasy na slovenskej strane 27,5 km. 

Najväčšou zaujímavosťou a atrakciou  na trase cyklotrasy je cyklistická lávka cez rieku Hornád v katastri obce Trstené pri Hornáde. „Pri jej budovaní sa vyskytli technické problémy spojené so zmenou projektu, napriek tomu sa však toto krásne dielo podarilo dokončiť a dnes už slúži na svoj účel. Jedná sa o lávku, ktorá je navrhnutá ako visutá lanová konštrukcia s mostovkou na závesoch. Hlavné piliere lávky sú tvorené dvojicou oceľo-betónových stĺpov mierne šikmých  o celkovej výške cca. 11,23 m.  Šírka lávky je 3,5 m, vozovku tvoria drevené mostiny a zábradlie je tvorené z oceľového rámu vyplnené ťahokovom. Celková cena lávky je 343 961,74 €“,  uviedla starostka obce Trstené pri Hornáde Božena Letková.

Vybudovanie tejto cyklotrasy prispeje k pohodlnejšiemu a bezpečnejšiemu prepojeniu miest Košice a Sárospatak pre vyznávačov cyklistického športu a taktiež napomôže k rozvoju cestovného ruchu a vytváraniu nových príležitostí v obciach, cez ktoré táto cyklotrasa prechádza.