Anketa:

Fotogaléria:

Počítadlo

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

                                              POZVÁNKA

    Pozývame Vás  na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

                              v Trstenom pri Hornáde, ktoré sa uskutoční

 

                                          dňa 16. 07. /streda/ 2014

           so začiatkom o 17.00 hod. v spoločenskej miestnosti OcÚ

 

Otvorenie zasadnutia

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 

Program zasadnutia:

      1. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva

      2. Rekonštrukcia kotolne v ZŠ

      3. Záver

                                                                                                    

 

                                                                                        ________________________

                                                                                                      Božena Letková

                                                                                                       starosta obce