Anketa:

Fotogaléria:

Počítadlo

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

KOMUNÁLNE VOĽBY 2014: Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 15. novembra 2014

Obec

Trstené pri Hornáde

OZNÁMENIE2)

o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov

pre voľby do orgánov samosprávy obcí

15. novembra 2014

Obecné - Mestské - Miestne1)zastupiteľstvo v obci Trstené pri Hornáde

podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov uznesením  zo  dňa 02.07. 2014 č. 202/2014  určilo, že Obecné -

Mestské - Miestne1)zastupiteľstvo v obci Trstené pri Hornáde

bude mať  - 9 - poslancov, ktorí budú zvolení v - 1 - volebnom obvode.

V Trstenom pri Hornáde  dňa 15.07. 2014

____________________________

podpis

odtlačok pečiatky

 

______________

1) Nehodiace sa prečiarknite.

2) Oznámenie sa vyhotoví osobitne pre každý volebný obvod.