Anketa:

Fotogaléria:

Počítadlo

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

KOMUNÁLNE VOĽBY 2014: Oznámenie o rozsahu výkonu starostu pre volebné obdobie 2014 - 2018

                               Obec Trstené pri Hornáde


                                         OZNÁMENIE

                              o rozsahu výkonu starostu


                       pre voľby do orgánov samosprávy obcí

                                        15. novembra 2014

 

     Obecné zastupiteľstvo v Trstenom pri Hornáde podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznesením č. 203/2014 zodňa 02. 07. 2014 určilo výkon funkcie starostu obce Trstené pri Hornáde pre nové volebné obdobie r. 2014 - 2018 v rozsahu jedna, t. z. v plnom rozsahu.

 

V Trstenom pri Hornáde 20. 08. 2014

 

 

                                                                                              ______________________

                                                                                                             podpis

                                                                                                    odtlačok pečiatky