Anketa:

Fotogaléria:

Počítadlo

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 14. 05. 2015 / t.j. vo štvrtok/

POZÝVAME

Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trstenom pri Hornáde, ktoré sa uskutoční

dňa 14. 05.  2015 / t.j. vo štvrtok/

so začiatkom o 18.45 hod. v spoločenskej miestnosti OcÚ

 

Program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa 

3. Schválenie programu rokovania OZ

4. Čerpanie rozpočtu obce a ZŠ za I.Q. 2015

5. Rozpočtové opatrenia č. 1/2015

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na obdobie 05/2015 - 10/2015

7. Prerokovanie platu starostu obce v zmysle zák. č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch

starostov obcí a primátorov miest

8. Rôzne

9. Záver

 

Tešíme sa na Vašu účasť