Anketa:

Fotogaléria:

Počítadlo

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

OZNAM - prijímanie detí do Materskej škôlky Trstené pri Hornáde

Riaditeľstvo Materskej školy Trstené pri Hornáde, oznamuje rodičom, že v súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/208 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z.z. príjma deti do MŠ na nový školský rok a to každý štvrtok v mesiaci máj v dňoch 4.5.,11.5.,18.5., a 25.5. 2017 v čase od 10.00 do 16.00 hodiny.  Prosíme rodičov, aby na zápis prišli spolu s prihlasovaným dieťaťom. Je potrebné doniesť aj rodný list dieťaťa.

Podmienky prijímania detí:

Prijímame deti od troch do šiestich rokov veku.

Prednostne prijímame deti, ktoré k 30.8. 2017 dovŕšia piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

 

Tlačivo Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie  /TU 2 x kliknúť na podčiarknutú Žiadosť o prijatie dieťaťa .../, alebo si môžete vyzdvihnúť denne v čase prevádzky MŠ u riaditeľky MŠ, ale aj v jednotlivých triedach. Formulár žiadosti si môžete stiahnuť aj z internetovej stránky obce,  alebo vám bude vydaný v deň zápisu.

Súčasťou žiadosti je aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa na pobyt v kolektíve  od všeobecného lekára dieťaťa. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti má obsahovať aj údaj o povinnom očkovaní. U dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je potrebné predložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Vyplnenú a lekárom potvrdenú žiadosť je možné priniesť buď v určenom termíne zápisu, alebo ju doručiť v čase prevádzky, či zaslať poštou do konca mája 2017.

Rozhodnutie o prijatí, či neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole bude rodičom doručené v zmysle platnej legislatívy.