Anketa:

Fotogaléria:

Počítadlo

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Oznam

Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybranných zložiek životného prostregdia kraja podáva pre dotknutích Oznámenie o strategickom dokumente "Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS)  Košického samosprávneho kraja".

Do oznámenie je možné nahliadnuť v nasledovnej obci na tejto adrese:

RZO Košice okolie, ObÚ Čaňa, Osloboditeľov 22

Alebo na webe: http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalna-integrovana-strategia-rius-kosickeho-samospravneho-kraja

http://www.trsteneprihornade.ocu.sk/sk/files/2015-05-02-112632-Region__lna_integrovan_____zemn___strategia_RI__S__KSK_str.1.pdf

 

http://www.trsteneprihornade.ocu.sk/sk/files/2015-05-02-112704-Region__lna_integrovan_____zemn___strategia_RI__S__Ko__ick__ho_samospr.pdf

 

OZNAM - Košického samosprávneho kraja

OZNAM - Košického samosprávneho kraja - II