Anketa:

Fotogaléria:

Počítadlo

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

POZVÁNKA - Obecné zastupiteľstvo /v pondelok/ 03.08. 2015

Program zasadnutia:

1. Otvorenie zastupiteľstva

2. Určenie zapisovateľov

3. Schválenie programu zasadnutia OZ

4. Kontrola plnenia uznesení OZ

5. Voľba hlavného kontrolóra obce

6. Čerpanie rozpočtu obce za I. polrok 2015

7. Rozpočtové opatrenia č. 2/2015

8. Rôzne

9. Záver

POZVÁNKA TU