Anketa:

Fotogaléria:

Počítadlo

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

OZNAM - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja“ (PHSR)

Vážení občania,

v našej obci Trstené pri Hornáde prebieha príprava a spracovanie „Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja“ (PHSR) – rozvojového dokumentu na nasledujúcich 7 rokov.

     Do PHSR je potrebné zapracovať projektové zámery investičného charakteru, ale aj neinvestičného (organizovanie rôznych podujatí, vzdelávanie, zriadenie rôznych klubov, záujmových spolkov a pod.), preto žiadame všetkých obyvateľov našej obce, aby svoje podnety na zlepšenie života v obci podali osobne alebo cez poslancov obecnému úradu, prípadne elektronicky na e-mailovú adresu obce: trstene@mail.t-com.sk do 06. 11. 2015.              

                                František Bartko – starosta obce