Anketa:

Fotogaléria:

Počítadlo

Napíšte nám:

OZNAM - zámer Obce obstarania zmien a doplnkov územného plánu obce

OZNAM

Obec Trstené pri Hornáde, ako orgán územného plánovania, ktorý obstaral územno - plánovaciu dokumentáciu na základe požiadaviek obyvateľov obce a uznesenia obecného zastupiteľstva č. 47/2016 zverejňuje

zámer obstarania zmien a doplnkov územného plánu obce. 

Žiadame obyvateľov obce a podnikateľský sektor  ( fyzické a právnické osoby), aby svoje návrhy zmien a doplnkov územného plánu obce

predložili,  v písomnej forme, Obecnému úradu do 31. 07. 2016,

aby bolo možné posúdiť rozsah zmien v územnom pláne obce.