Anketa:

Fotogaléria:

Počítadlo

Napíšte nám:

Oznam - Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania -

Príjazdová komunikácia k parcelám lokalita pána Rastislava Šelepského
Začatie územného konania so stretnutím na
OcÚ Trstené pri Hornáde dňa 30.08. 2016 o 8.15 hod.

bližšie informácie - TU