Anketa:

Fotogaléria:

Počítadlo

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

PROJEKT: Výstavba spojovacej cesty Ždaňa - Trstené pri Hornáde - Kéked

Projekt: "Výstavba spojovacej cesty Ždaňa - Trstené pri Hornáde - Kéked":

Dňa 14. 3. 2012 bolo oficiálne odovzdanie staveniska slovenskej časti Projektu: "Výstavba spojovacej cesty Ždaňa - Trstené pri Hornáde - Kéked". Je to cezhraničný projekt a každá strana si rieši svoju časť projektu. Slovenská časť projektu bude pozostávať z výstavby a rekonštrukcie cesty Ždaňa-Trstené pri Hornáde - štátna hranica s Maďarskou republikou. Termín ukončenia projektu je 15. jún 2012. Čo sa týka maďarskej strany a výstavby cesty od štátnej hranice po obec Kéked nevie sa ešte presný termín začatia prác, nakoľko maďarská strana ešte rieši problémy, ktoré vznikli v ich projekte. O začiatku termínu výstavby maďarskej časti Vás budeme hneď informovať.

Info o projekte:

Tento projekt bol podaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007 - 2013 v rámci výzvy HUSK 2008/01 a dňa 3. apríla 2009 získal podporu rozhodnutím Monitorovacieho výboru vo výške 1 780 808,14 € z ERDF (Európsky fond regionálneho rozvoja). Celkový rozpočet projektu je vo výške 2 065 068,40 €.  Vedúcim partnerom projektu je Nemzeti Ifrastruktura Fejleszto Trt. z Maďarska a cezhraničným partnerom je Košický samosprávny kraj. Obec Trstené pri Hornáde a ani obec Ždaňa sa nepodieľajú na financovaní a ani spolufinancovaní projektu.

Pri tomto projekte treba spomenúť, že tento projekt je plne v kompetencii Úradu Košického samosprávneho kraja nakoľko komunikácia, ktorá sa má rekonštruovať na území Slovenskej republiky je vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja. Realizátorom projektu je spoločnosť SKANSKA SK a.s.

Informačný leták k projektu: http://www.vucke.sk/APIR/sk/Urad_KSK/Cinnosti_KSK/Doprava/Documents/Keked_Trstene_letak_screen_1.pdf