Anketa:

Fotogaléria:

Počítadlo

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

PROJEKT: Vytvorenie hlavnej cezhraničnej súvislej cyklotrasy Košice - Sárospatak, jej vybudovanie a označenie, spojením už existujúcich úsekov v obci Trstené pri Hornáde

Projekt: Vytvorenie hlavnej cezhraničnej súvislej cyklotrasy Košice - Sárospatak, jej vybudovanie a označenie, spojením už existujúcich úsekov v obci Trstené pri Hornáde

Tento projekt bol podaný v rámci Operačného programu: Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007-2013. Rozpočet projektu na území obce Trstené pri Hornáde je 476 562,50 € (s DPH). V rámci tohto projektu sa na katastrálnom území obce Trstené pri Hornáde uskutočnia tieto aktivity:

Aktivita: Vyznačenie tabuľami 1. úseku medzi obcami Gyňov – Trstené pri Hornáde, oprava cesty

Zapojenie obce Trstené pri Hornáde do hlavnej cyklotrasy. Prvý úsek cesty sa môže vytvoriť opravou jestvujúcej málo frekventovanej komunikácie, jej označením navigačnými tabuľami až po rieku Hornád. Vytvorí sa 800 m tabuľami vyznačenej cesty a 4  ks navigačných tabúľ.

Aktivita: Výstavba 2. úseku medzi obcami Gyňov – Trstené pri Hornáde

Výstavba cyklotrasy od katatrálnej hranice Gyňov - Trstené pri Hornáde až po vysunutý most. Vytvorí sa 1800 mcyklotrasy, 1 most a 4  ks navigačných tabúľ.

Aktivita: Výstavba mostu

Výstavba vysutého mostu cez rieku Hornád. Vytvorí sa 1 ks visutého mostu pre cyklistov a peších turistov, 2  ks navigačných tabúľ a 1 ks  dopravnej značky.

Aktivita: Výstavba úseku v intraviláne obce  Trstené pri Hornáde

Výstavba krátkeho asfaltovaného úseku v intraviláne obce Trstené pri Hornáde.  Týmto úsekom cyklotrasa sa napája na miestnu komunikáciu obce Trstené pri Hornáde.  Urobí sa napojenie k prihraničnej cestnej sieti, ktoré smerom na obce Felsőkéked – Kéked opäť prechádza na  Maďarsko. Vytvorí sa 50 m cyklotrasy a 2  ks navigačných tabúľ.

Aktivita: Rekonštrukcia cesty medzi obcami Trstené pri Hornáde - Skároš

Asfaltovanie zničenej cesty medzi týmito dvoma obcami a umožnenie prejazdu pre cyklistov. Vytvorí sa 1000 m málo frekventovanej komunikácie pojazdnej pre cyklistov  a 2 ks  navigačných tabúľ a 2 ks  dopravných značiek.

Realizátorom tohto projetku bola na základe verejného obstarávania vybratá spoločnosť EUROVIA SK a.s., Košice, ktorá podala najnižšiu ponuku v hodnote: 353 625,82  € (s DPH). Termín ukončenia projetku je 30. septembra 2012. Zmluvu o dielo medzi obcou a spoločnosťou EUROVIA SK si môžte pozrieť v menu Samospráva v položke Zmluvy.

Na pozeranie dokumentov na stiahnutie musíte mať v počítači nainštalovaný program Adobe Reader.

Dokumetny na stiahnutie:

Súhrnný rozpočet projektu Cyklotrasa SK-HU za všetky obce:

http://www.trsteneprihornade.ocu.sk/sk/files/2012-03-31-182248-Suhrnny_rozpocet_cyklotrasa_-_SK-HU.xls