Anketa:

Fotogaléria:

Počítadlo

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

PROJEKT: Regenerácia sídiel - obec Trstené pri Hornáde

Projekt: 4.1c Regenerácia sídiel - obec Trstené pri Hornáde

Tento projekt bol podaný v rámci Regionálneho operačného programu z výzvy: Regenerácia sídiel - projekty rozvoja obcí s rómskymi osídlenim vo vidieckom prostredí. Celkový rozpočet projektu je 307 871,78 € (s DPH). V rámci tohto projetku sa uskutoční:

- vydláždenie chodníka na miestom cintoríne

- výmena starého verejného osvetlenia na ulici Osloboditeľov a na cintoríne v počte 50 ks za LED svietidlá

- výstavba nových autobusových zastávok v počte 3 ks (zastávka Osloboditeľov č. d. 4, zastávka "Nižný koniec", zastávka "Kasáreň")

- nový asfaltový povrch na ulici Jarnej

 - oporný múr na ulici Jarnej

- nový asfaltový povrch na ulici Tichej

- vydláždenie chodníka na ulici Tichej

- odvodnenie  úseku ulice Tichej

Realizátorom projektu na základe verejného obstarávania bola vybraná spoločnosť HANT BA DS a.s. Považské Podhradie, ktorá podala najnižšiu ponuku v hodnote: 282.186,53 EUR (s DPH) Doba realizácie projektu je 10 mesiacov od prevzatia staveniska. Prevzatie staveniska bolo 10. 10. 2011. Zmluvu o dielo medzi obcou a spoločnosťou HANT BA DS a.s.si môžte pozrieť v menu Samospráva v položke Zmluvy.

Na pozeranie dokumentov na stiahnutie musíte mať v počítači nainštalovaný program Adobe Reader, ak sa Vám otvorí dokument, kde bude pohľad kolmo alebo dole hlavou môžte si ho otočiť v menu hore Zobrazení - Natočiť zobrazení.

Dokumenty na stiahnutie:

Časový harmonogram prác - Regenerácia sídiel:

http://www.trsteneprihornade.ocu.sk/sk/files/2011-11-24-102842-Casov___harmonogram_Regeneracia_sidiel_Trstene_pri_Hornade.xls

Celkový pohľad aktivít projektu:

http://www.trsteneprihornade.ocu.sk/sk/files/2011-11-23-170107-Celkovy_pohlad_aktivit_projektu.pdf

Pohľad ulica Tichá a Jarná:

http://www.trsteneprihornade.ocu.sk/sk/files/2011-11-23-170852-Pohlad_ulica_Ticha_a_ulica_Jarna.pdf

Pohľad Chodník - cintorín a pred Domom smútku:

http://www.trsteneprihornade.ocu.sk/sk/files/2011-11-23-172612-Pohlad_chodnik_cintorin_a_pred_Domom_smutku.pdf

Prístrešok autobusovej zastávky:

http://www.trsteneprihornade.ocu.sk/sk/files/2011-11-23-171046-Pristresok_autobusovej_zastavky.pdf

Sprievodná a technická správa:

http://www.trsteneprihornade.ocu.sk/sk/files/2011-11-23-171501-Sprievodna_a_technicka_sprava.pdf

Súhrná technická správa:

http://www.trsteneprihornade.ocu.sk/sk/files/2011-11-23-171534-Suhrna_technicka_sprava.pdf

Lapač splavenín, výtokové čelo - ulica Tichá:

http://www.trsteneprihornade.ocu.sk/sk/files/2011-11-23-170134-Lapac_splavenin__vytokove_celo_-_ulica_Ticha.pdf

Pozdĺžny profil - ulica Tichá a Jarná:

http://www.trsteneprihornade.ocu.sk/sk/files/2011-11-23-170938-Pozdlzny_profil_-_ulica_Ticha_a_Jarna.pdf

Priečne rezy - ulica Tichá a Jarná:

http://www.trsteneprihornade.ocu.sk/sk/files/2011-11-23-171002-Priecne_rezy_ulica_Ticha_a_Jarna.pdf

Priečny rez - autobusové zastávky:

http://www.trsteneprihornade.ocu.sk/sk/files/2011-11-23-171026-Priecny_rez_-_autobusove_zastavky.pdf

Vzorové priečne rezy - ulica Tichá:

http://www.trsteneprihornade.ocu.sk/sk/files/2011-11-23-171224-Vzorove_priecne_rezy_-_ulica_Ticha.pdf

Vzorový priečny rez - chodník cintorín:

http://www.trsteneprihornade.ocu.sk/sk/files/2011-11-23-171247-Vzorovy_priecny_rez_-_chodnik_cintorin.pdf

Vzorový priečny rez - ulica Jarná:

http://www.trsteneprihornade.ocu.sk/sk/files/2011-11-23-171307-Vzorovy_priecny_rez_-_ulica_Jarna.pdf

Vzorový priečny rez - sanácia svahu - ulica Jarná

http://www.trsteneprihornade.ocu.sk/sk/files/2011-11-23-171341-Vzorovy_priecny_rez_-sanacia_svahu_-_ulica_Jarna.pdf