Anketa:

Fotogaléria:

Počítadlo

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

PROJEKT: Rekonštrukcia a modernizácia verejných priestranstiev

Projekt: Verejné priestranstvá

Tento projekt bol podaný  v rámci VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 - 2013 V RÁMCI IMPLEMENTÁCIE INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA Miestnej akčnej skupiny HORNÁD – SLANSKÉ VRCHY, o.z.: Opatrenie 1.1.1.2 Obnova a rozvoj obcí (opatrenie 3.4.2, kód opatrenia 322 Obnova a rozvoj dedín podľa PRV SR).  Oprávnenými činnosťami v tejto výzve je výstavba, rekonštrukcia a modernizácia cyklotrás, verejných priestranstiev a parkov. Náš projekt je rozdelený na dve samostanté verejné priestranstvá. V rámci tohto projektu sa urobí prvé verejné priestranstvo na miestnom futbalovom štadióne, kde  sa vydláždi areál pred plánovaným tanečným pódiom, osadia sa lavice pre divákov a vydláždi priestor pred futbalovými šatňami. Druhé verejné priestranstvo sa urobí na miestnom dopravnom ihrisku na ulici Osloboditeľov, kde sa osadí altánok, odpadkové koše, stojany na bicykle a okrasná zeleň. Výška poskytnutého NFP (Nenávratný finančný príspevok) je 39 649,24 €.

Projekt bol schválený a podpísaný 9. 5. 2012 zmluvou medzi obcou a Pôdohospodárskou platobnou agentúrou. Riadne ukončenie projektu musí byť najneskôr do 24 mesiacov od podpísania zmluvy. Zmluvu medzi obcou a Pôdohospodárskou platobnou agentúrou si môžte pozrieť v menu Samospráva v položke Zmluvy.

Nižšie sú uvedené linky, kde si môžte stiahnuť a pozrieť technickú správu k projektu a taktiež situácie ako budú vyzerať verejné priestranstvá na futbalovom štadióne a na dopravnom ihrisku na ulici Osloboditeľov. Na prezeranie uvedených dokumentov musíte mať v počítači nainštalovaný program Adobe Reader.

Dokumetny na stiahnutie:

Technická správa - Rekonštrukcia a modernizácia verejných priestranstiev:

http://www.trsteneprihornade.ocu.sk/sk/files/2011-11-11-143310-technicka_sprava.pdf

Koordinačná situácia: Verejné priestranstvo - Futbalový štadión:

http://www.trsteneprihornade.ocu.sk/sk/files/2011-11-11-143351-SO01_koordinacna_situacia.pdf

Situácia: Verejné priestranstvo - Futbalový štadión:

http://www.trsteneprihornade.ocu.sk/sk/files/2011-11-11-143430-SO01_situacia.pdf

Koordinačná situácia: Verejné priestranstvo - Dopravné ihrisko:

http://www.trsteneprihornade.ocu.sk/sk/files/2011-11-11-143522-SO02_koordinacna_situacia.pdf

Situácia: Verejné priestranstvo - Dopravné ihrisko:

http://www.trsteneprihornade.ocu.sk/sk/files/2011-11-11-143551-SO02_situacia.pdf