Anketa:

Fotogaléria:

Počítadlo

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva

POZVÁNKA

Pozývame Vás na mimoriadne zaadnutie Obecného zatupiteľstva v Trsteom pri Hornáde, ktoré sa uskutoční

dňa 19. septembra /pondelok/ 2011

so začiatkom o 18.00 hod. v spoločenskej miestnosti OcÚ


Program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice

3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva

4. Návrh rozpočtového opatrenia č. 3/2011

5. Schválenie predaja majetku obce /pozemky/

6. Rôzne

7. Diskusia

8. Záver


V Trstenom pri Hornáde 14. 9. 2011

                                                                                         Božena Letková

                                                                                          starostka obce