Anketa:

Fotogaléria:

Počítadlo

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva

POZVÁNKA

 

Pozývame Vás na mimoriadne zasadntuie Obecného zastupiteľstva v Trstenom pri Hornáde, ktoré sa uskutoční


dňa 20. októbra /štvrtok/

so začiatkom o 18.00 hod. v Kultúrnom dome


Program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva

4. Schválenie dopracovania projektovej dokumentácie k projektu "Regenerácia sídel - obec Trstené pri Hornáde" - odvodnenie ul. Tichej

5. Rôzne

6. Diskusia

7. Záver


V Trstenom pri Hornáde 17. 10. 2011

                                                                                              Božena Letková

                                                                                                starosta obce