Anketa:

Fotogaléria:

Počítadlo

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva

POZVÁNKA

 

Pozývame Vás na mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trstenom pri Hornáde, ktoré sa uskutoční


dňa 22. novembra /utorok/ 2011

so začiatkom o 18.00 hod. v Kultúrnom dome


Program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva

4. Doriešenie projektu "Regenerácia sídiel - obec Trstené pri Hornáde"

5. Diskusia

6. Záver


V Trstenom pri Hornáde 16. 11. 2011

                                                                                              Božena Letková

                                                                                                starosta obce