Anketa:

Fotogaléria:

Počítadlo

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Pozvánka na zasadnutie Obecného zatupiteľstva

POZVÁNKA

 

Pozývame Vás na pravidelné zasadnutie Obecného zastupiteľstva

v Trstenom pri Hornáde,  ktoré sa uskutoční

dňa 26. januára  /štvrtok/ 2012

 so začiatkom o 18.00 hod. v budove Základnej školy


Program zasadnutia:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
  4. Kontrola plnenia uznesení
  5. Havarijný stav - strecha ZŠ
  6. ODpredaj pozemkov p. č. 74/36 zastavaná plocha a p. č. 74/19 záhrada
  7. Vyradenie motocykla JAWA 350
  8. Rôzne
  9. Diskusia
  10. Záver

 

V Trstenom pri Hornáde 23. 01. 2012


-------------------------------------                    

           Božena Letková

            starostka obce