Anketa:

Fotogaléria:

Počítadlo

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Návrh VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA č. 1/2012 o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác

Návrh VZN. č. 1/2012 o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác: http://www.trsteneprihornade.ocu.sk/sk/files/2012-02-08-112139-N__vrh_VZN_o_povinnosti_vypracova___povod__ov___pl__ny-1.rtf