Trstené pri Hornádehttp://www.trsteneprihornade.ocu.sk/skThu, 21 Nov 2019 21:14:29 +0100ECHELON CMS 2.1<![CDATA[Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce Trstené pri Hornáde ako prípad hodný osobitného zreteľa]]>http://www.trsteneprihornade.ocu.sk/sk/---316-zverejnenie-zameru-prenajat-nehnutelny-majetok-vo-vlastnictve-obce-trstene-pri-hornade-ako-pripad-hodny-osobitneho-zretelaFri, 06 Sep 2019 11:27:00 +0200http://www.trsteneprihornade.ocu.sk/sk/---316-zverejnenie-zameru-prenajat-nehnutelny-majetok-vo-vlastnictve-obce-trstene-pri-hornade-ako-pripad-hodny-osobitneho-zretela<![CDATA[Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže - predaj obecného pozemku]]>http://www.trsteneprihornade.ocu.sk/sk/---315-vyhlasenie-obchodnej-verejnej-sutaze---predaj-obecneho-pozemkuFri, 06 Sep 2019 09:42:00 +0200http://www.trsteneprihornade.ocu.sk/sk/---315-vyhlasenie-obchodnej-verejnej-sutaze---predaj-obecneho-pozemku<![CDATA[Oznámenie o začatí konania]]>http://www.trsteneprihornade.ocu.sk/sk/---311-oznamenie--o-zacati-konaniaMon, 15 Oct 2018 15:30:00 +0200http://www.trsteneprihornade.ocu.sk/sk/---311-oznamenie--o-zacati-konania<![CDATA[Návrh plánu kontrolnej činnosti 11-2018 až 04-2019]]>http://www.trsteneprihornade.ocu.sk/sk/---309-navrh-planu-kontrolnej-cinnosti-11-2018-az--04-2019Fri, 14 Sep 2018 08:21:00 +0200http://www.trsteneprihornade.ocu.sk/sk/---309-navrh-planu-kontrolnej-cinnosti-11-2018-az--04-2019<![CDATA[Oznam - VEREJNÁ VYHLÁŠKA]]>http://www.trsteneprihornade.ocu.sk/sk/---304-oznam----verejna-vyhlaskaMon, 18 Jun 2018 14:42:00 +0200http://www.trsteneprihornade.ocu.sk/sk/---304-oznam----verejna-vyhlaska<![CDATA[O Z N A M - Určené všetkým chovateľom ošípaných okresu Košice-okolie]]>http://www.trsteneprihornade.ocu.sk/sk/---303-o-z-n-a-m---urcene-vsetkym-chovatelom-osipanych-okresu-kosice-okolieWed, 13 Jun 2018 12:57:00 +0200http://www.trsteneprihornade.ocu.sk/sk/---303-o-z-n-a-m---urcene-vsetkym-chovatelom-osipanych-okresu-kosice-okolie<![CDATA[Oznam - Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom]]>http://www.trsteneprihornade.ocu.sk/sk/---302-oznam---zmluva-o-spracuvani-osobnych-udajov-sprostredkovatelomTue, 12 Jun 2018 07:34:00 +0200http://www.trsteneprihornade.ocu.sk/sk/---302-oznam---zmluva-o-spracuvani-osobnych-udajov-sprostredkovatelom<![CDATA[Oznámenie o povolení vjazdu ul. JRD]]>http://www.trsteneprihornade.ocu.sk/sk/---301-oznamenie-o-povoleni-vjazdu-ul-jrdThu, 07 Jun 2018 07:38:00 +0200http://www.trsteneprihornade.ocu.sk/sk/---301-oznamenie-o-povoleni-vjazdu-ul-jrd<![CDATA[Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016 - 2020]]>http://www.trsteneprihornade.ocu.sk/sk/---299-program-odpadoveho-hospodarstva-kosickeho-kraja-na-roky-2016---2020Tue, 22 May 2018 14:20:00 +0200http://www.trsteneprihornade.ocu.sk/sk/---299-program-odpadoveho-hospodarstva-kosickeho-kraja-na-roky-2016---2020<![CDATA[Oznam - VEREJNÁ VYHLÁŠKA]]>http://www.trsteneprihornade.ocu.sk/sk/---298-oznam----verejna-vyhlaskaThu, 29 Mar 2018 12:01:00 +0200http://www.trsteneprihornade.ocu.sk/sk/---298-oznam----verejna-vyhlaska<![CDATA[Oznam o zmene strategického dokumentu ]]>http://www.trsteneprihornade.ocu.sk/sk/---297-oznam-o-zmene-strategickeho-dokumentu-Thu, 08 Feb 2018 13:31:00 +0100http://www.trsteneprihornade.ocu.sk/sk/---297-oznam-o-zmene-strategickeho-dokumentu-<![CDATA[Stavebné konanie Ing. Ján Sedlák]]>http://www.trsteneprihornade.ocu.sk/sk/---295-stavebne-konanie-ing-jan-sedlakMon, 15 Jan 2018 21:36:00 +0100http://www.trsteneprihornade.ocu.sk/sk/---295-stavebne-konanie-ing-jan-sedlak<![CDATA[Údaje o separovanom zbere v obci na rok 2018]]>http://www.trsteneprihornade.ocu.sk/sk/---293-daje-o-separovanom-zbere-v-obci-na-rok-2018Wed, 03 Jan 2018 21:08:00 +0100http://www.trsteneprihornade.ocu.sk/sk/---293-daje-o-separovanom-zbere-v-obci-na-rok-2018<![CDATA[Certifikát Obci Trstené pri Hornáde o zabezpečení zavedenia a vykonávania triedeného zberu komunálneho odpadu]]>http://www.trsteneprihornade.ocu.sk/sk/---292-certifikat-obci-trstene-pri-hornade-o-zabezpeceni-zavedenia-a-vykonavania--triedeneho--zberu--komunalneho-odpaduMon, 18 Dec 2017 22:25:00 +0100http://www.trsteneprihornade.ocu.sk/sk/---292-certifikat-obci-trstene-pri-hornade-o-zabezpeceni-zavedenia-a-vykonavania--triedeneho--zberu--komunalneho-odpadu<![CDATA[Ocenenie KSK do Trsteného pri Hornáde]]>http://www.trsteneprihornade.ocu.sk/sk/---289-ocenenie-ksk-do-trsteneho-pri-hornadeMon, 06 Nov 2017 19:14:00 +0100http://www.trsteneprihornade.ocu.sk/sk/---289-ocenenie-ksk-do-trsteneho-pri-hornade<![CDATA[Informácia o výstavbe bytového domu v Trstenom pri Hornáde]]>http://www.trsteneprihornade.ocu.sk/sk/---250-informacia-o-vystavbe-bytoveho-domu-v-trstenom-pri-hornadeMon, 06 Jun 2016 11:44:00 +0200http://www.trsteneprihornade.ocu.sk/sk/---250-informacia-o-vystavbe-bytoveho-domu-v-trstenom-pri-hornade<![CDATA[Rozhodnutie Michal Kaduk]]>http://www.trsteneprihornade.ocu.sk/sk/---287-rozhodnutie-michal-kadukTue, 31 Oct 2017 13:21:00 +0100http://www.trsteneprihornade.ocu.sk/sk/---287-rozhodnutie-michal-kaduk<![CDATA[Verejná vyhláška začatie konania o umiestnení stavby M. Kaduk a Sedlákovci]]>http://www.trsteneprihornade.ocu.sk/sk/---285-verejna-vyhlaska-zacatie-konania-o-umiestneni-stavby-m-kaduk-a-sedlakovciFri, 29 Sep 2017 07:30:00 +0200http://www.trsteneprihornade.ocu.sk/sk/---285-verejna-vyhlaska-zacatie-konania-o-umiestneni-stavby-m-kaduk-a-sedlakovci<![CDATA[Oznam - Rozhodnutie Ján a Petra Sedlákovci - verejná vyhláška]]>http://www.trsteneprihornade.ocu.sk/sk/---286-oznam---rozhodnutie-jan-a-petra-sedlakovci---verejna-vyhlaskaSun, 22 Oct 2017 14:40:00 +0200http://www.trsteneprihornade.ocu.sk/sk/---286-oznam---rozhodnutie-jan-a-petra-sedlakovci---verejna-vyhlaska<![CDATA[Oznam - dodatočné stavebné povolenie Michal Kaduk a Sedlákovci]]>http://www.trsteneprihornade.ocu.sk/sk/---284-oznam---dodatocne-stavebne-povolenie-michal-kaduk-a-sedlakovciFri, 22 Sep 2017 07:35:00 +0200http://www.trsteneprihornade.ocu.sk/sk/---284-oznam---dodatocne-stavebne-povolenie-michal-kaduk-a-sedlakovci<![CDATA[OZNAM o verejnom Prerokovaní zmeny a doplnky č. 1 Územný plán obce ]]>http://www.trsteneprihornade.ocu.sk/sk/---282-oznam-o-verejnom-prerokovani-zmeny-a-doplnky-c-1-zemny-plan-obce-Thu, 03 Aug 2017 14:57:00 +0200http://www.trsteneprihornade.ocu.sk/sk/---282-oznam-o-verejnom-prerokovani-zmeny-a-doplnky-c-1-zemny-plan-obce-<![CDATA[Oznam -ROZHODNUTIE -OÚ KE okolie vplyv na životné prostredie]]>http://www.trsteneprihornade.ocu.sk/sk/---281-oznam--rozhodnutie--o-ke-okolie-vplyv-na-zivotne-prostredieMon, 17 Jul 2017 09:18:00 +0200http://www.trsteneprihornade.ocu.sk/sk/---281-oznam--rozhodnutie--o-ke-okolie-vplyv-na-zivotne-prostredie<![CDATA[Oznam - ROZHODNUTIE]]>http://www.trsteneprihornade.ocu.sk/sk/---280-oznam---rozhodnutieTue, 06 Jun 2017 09:21:00 +0200http://www.trsteneprihornade.ocu.sk/sk/---280-oznam---rozhodnutie<![CDATA[Oznam - Územný plán obce TpH, Zmeny a doplnky č. 1]]>http://www.trsteneprihornade.ocu.sk/sk/---279-oznam---zemny-plan-obce-tph-zmeny-a-doplnky-c-1Thu, 11 May 2017 10:01:00 +0200http://www.trsteneprihornade.ocu.sk/sk/---279-oznam---zemny-plan-obce-tph-zmeny-a-doplnky-c-1<![CDATA[Oznámenie zámeru zaradenie navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0944 Hornádske meandre do národného zoznamu území európskeho významu]]>http://www.trsteneprihornade.ocu.sk/sk/---277-oznamenie-zameru-zaradenie-navrhovaneho-uzemia-europskeho-vyznamu-skuev0944-hornadske-meandre-do-narodneho-zoznamu-uzemi-europskeho-vyznamuThu, 13 Apr 2017 20:14:00 +0200http://www.trsteneprihornade.ocu.sk/sk/---277-oznamenie-zameru-zaradenie-navrhovaneho-uzemia-europskeho-vyznamu-skuev0944-hornadske-meandre-do-narodneho-zoznamu-uzemi-europskeho-vyznamu<![CDATA[Verejná vyhláška - rozhodnutie o umiestnení líniovej satvby - optické káble]]>http://www.trsteneprihornade.ocu.sk/sk/---273-verejna-vyhlaska---rozhodnutie-o-umiestneni-liniovej-satvby---opticke-kableTue, 07 Feb 2017 13:05:00 +0100http://www.trsteneprihornade.ocu.sk/sk/---273-verejna-vyhlaska---rozhodnutie-o-umiestneni-liniovej-satvby---opticke-kable<![CDATA[Výzva na predloženie cenovej ponuky ]]>http://www.trsteneprihornade.ocu.sk/sk/---271-vyzva-na-predlozenie-cenovej-ponuky-Thu, 22 Dec 2016 11:57:00 +0100http://www.trsteneprihornade.ocu.sk/sk/---271-vyzva-na-predlozenie-cenovej-ponuky-<![CDATA[Verejná vyhláška Slovak Telekom - SITEL]]>http://www.trsteneprihornade.ocu.sk/sk/---269-verejna-vyhlaska-slovak-telekom---sitelTue, 20 Dec 2016 20:12:00 +0100http://www.trsteneprihornade.ocu.sk/sk/---269-verejna-vyhlaska-slovak-telekom---sitel<![CDATA[Mapový portál obce Trstené pri Hornáde]]>http://www.trsteneprihornade.ocu.sk/sk/---267-mapovy-portal-obce-trstene-pri-hornadeThu, 08 Dec 2016 11:06:00 +0100http://www.trsteneprihornade.ocu.sk/sk/---267-mapovy-portal-obce-trstene-pri-hornade<![CDATA[Oznam o začatí obstarávania Územného plánu obce Trstené pri Hornáde]]>http://www.trsteneprihornade.ocu.sk/sk/---265-oznam-o-zacati-obstaravania-zemneho-planu-obce-trstene-pri-hornadeSat, 12 Nov 2016 18:40:00 +0100http://www.trsteneprihornade.ocu.sk/sk/---265-oznam-o-zacati-obstaravania-zemneho-planu-obce-trstene-pri-hornade<![CDATA[Obec spúšťa mobilnú aplikáciu Trstené pri Hornáde do Vašich mobilných telefónov.]]>http://www.trsteneprihornade.ocu.sk/sk/---260-obec-spusta-mobilnu-aplikaciu-trstene-pri-hornade-do-vasich-mobilnych-telefonovWed, 21 Sep 2016 14:35:00 +0200http://www.trsteneprihornade.ocu.sk/sk/---260-obec-spusta-mobilnu-aplikaciu-trstene-pri-hornade-do-vasich-mobilnych-telefonov<![CDATA[Verejná vyhláška - Rozhodnutie]]>http://www.trsteneprihornade.ocu.sk/sk/---259-verejna-vyhlaska----rozhodnutieThu, 08 Sep 2016 07:50:00 +0200http://www.trsteneprihornade.ocu.sk/sk/---259-verejna-vyhlaska----rozhodnutie<![CDATA[Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu ]]>http://www.trsteneprihornade.ocu.sk/sk/---257-zaverecne-stanovisko-z-posudenia-strategickeho-dokumentu-Fri, 02 Sep 2016 06:50:00 +0200http://www.trsteneprihornade.ocu.sk/sk/---257-zaverecne-stanovisko-z-posudenia-strategickeho-dokumentu-<![CDATA[Oznam - Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania]]>http://www.trsteneprihornade.ocu.sk/sk/---256-oznam---verejna-vyhlaska---oznamenie-o-zacati-uzemneho-konaniaTue, 16 Aug 2016 10:53:00 +0200http://www.trsteneprihornade.ocu.sk/sk/---256-oznam---verejna-vyhlaska---oznamenie-o-zacati-uzemneho-konania<![CDATA[OZNAM - zámer Obce obstarania zmien a doplnkov územného plánu obce]]>http://www.trsteneprihornade.ocu.sk/sk/---255-oznam---zamer-obce-obstarania-zmien-a-doplnkov-uzemneho-planu-obceThu, 14 Jul 2016 11:21:00 +0200http://www.trsteneprihornade.ocu.sk/sk/---255-oznam---zamer-obce-obstarania-zmien-a-doplnkov-uzemneho-planu-obce<![CDATA[UPOZORNENIE - Legislatívna zmena pri neoprávnenom zásahu do meradla spotreby plynu]]>http://www.trsteneprihornade.ocu.sk/sk/---254-upozornenie---legislativna-zmena-pri-neopravnenom-zasahu-do-meradla-spotreby-plynuThu, 14 Jul 2016 11:06:00 +0200http://www.trsteneprihornade.ocu.sk/sk/---254-upozornenie---legislativna-zmena-pri-neopravnenom-zasahu-do-meradla-spotreby-plynu<![CDATA[Oznam - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2016 - 2022]]>http://www.trsteneprihornade.ocu.sk/sk/---248-oznam---program-hospodarskeho-a-socialneho-rozvoja-kosickeho-samospravneho-kraja-na-roky-2016---2022Fri, 27 May 2016 11:49:00 +0200http://www.trsteneprihornade.ocu.sk/sk/---248-oznam---program-hospodarskeho-a-socialneho-rozvoja-kosickeho-samospravneho-kraja-na-roky-2016---2022<![CDATA[Oznam - Regionálna integrovaná územná stratégia Košického kraja na roky 2014-2020]]>http://www.trsteneprihornade.ocu.sk/sk/---247-oznam---regionalna-integrovana-uzemna-strategia-kosickeho-kraja-na-roky-2014-2020Wed, 11 May 2016 14:49:00 +0200http://www.trsteneprihornade.ocu.sk/sk/---247-oznam---regionalna-integrovana-uzemna-strategia-kosickeho-kraja-na-roky-2014-2020<![CDATA[Program odpadového hospodárstva Košického kraja pre roky 2016 - 2020]]>http://www.trsteneprihornade.ocu.sk/sk/---246-program-odpadoveho-hospodarstva-kosickeho-kraja-pre-roky-2016---2020Mon, 09 May 2016 10:26:00 +0200http://www.trsteneprihornade.ocu.sk/sk/---246-program-odpadoveho-hospodarstva-kosickeho-kraja-pre-roky-2016---2020<![CDATA[ŠTATISTIK 2011 - Sčítanie obyvateľstva Obce]]>http://www.trsteneprihornade.ocu.sk/sk/---228-statistik-2011---scitanie-obyvatelstva-obceFri, 27 Nov 2015 12:59:00 +0100http://www.trsteneprihornade.ocu.sk/sk/---228-statistik-2011---scitanie-obyvatelstva-obce